Používejte OPPP IFCO a snižte dopad na životní prostředí

V porovnání s alternativami na jedno použití se na naše produkty v rámci jejich životního cyklu zužitkuje méně přírodních zdrojů. Platí to pro vše od energie a materiálů používaných k výrobě až po čištění a opravy a konečnou recyklaci. A protože vykazují lepší výsledky i v přepravě – lze je bezpečně stohovat a jejich konstrukce neztrácí pevnost – nabízejí nepřímé výhody i pro životní prostředí. Vyhodí se méně potravin, tudíž je k nahrazení poškozeného zboží třeba méně energie a zdrojů.

Environmental Reduction Estimator

about this tool

About this tool

Estimates are based on the following studies: Carbon Footprint of Food Packaging, conducted by the Fraunhofer Institute; Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Reusable Packaging Containers and Corrugate Containers, conducted by Franklin Associates - ISO14040/44 and peer reviewed; Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables according to the type of packaging conducted by the Fraunhofer Institute.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Kontaktujte nás!

Snižují množství odpadů a emisí i spotřebu vody

Menší plýtvání, menší spotřeba přírodních zdrojů – přechod na opakovaně použitelné plastové přepravky (OPPP) od IFCO omezí dopady dodavatelského řetězce na životní prostředí.

Snížení množství odpadu díky spolupráci: OPPP IFCO jsou významnou součástí předních programů udržitelnosti v maloobchodu.

Výhody OPPP IFCO

Vzniká až o 60 % méně CO2 a šetří se energie

Využívání opakovaně použitelných plastových přepravek IFCO (OPPP) namísto jednorázových obalů znamená významné snížení množství CO2. Je tomu tak proto, že OPPP IFCO jsou určeny k opakovanému používání. Není třeba je po každém použití recyklovat a znovu vyrábět jako jednorázové obaly.

Na skládky se posílá o 86 % méně odpadu

S opakovaně použitelnými plastovými přepravkami IFCO se snižuje množství pevných odpadů o 86 % díky dlouhé životnosti a faktu, že jsou plně recyklovatelné. Každá přepravka se použije 30–120krát, než je vyřazena ze služby vlivem opotřebení, poškození nebo změn konstrukce. Když doslouží, je zgranulována a využita k výrobě nových OPPP.

O 80 % méně vody

Technologie recyklace vody v řadě našich supermoderních mycích středisek snižuje spotřebu vody o více než třetinu na každé mytí. Pro porovnání – systémy jednorázových obalů využívají během životního cyklu o 80 % více vody, neboť ta se intenzivně spotřebovává během výroby (bez ohledu na recyklovaný obsah) 
i ve fázích recyklace a likvidace.

Snížení množství odpadů z produktů o více než 96 %

OPPP snižují množství vyhozených potravin a zajišťují vyšší kvalitu zemědělských produktů v obchodech. Čerstvé potraviny zůstávají v OPPP od IFCO čerstvější po delší dobu, což znamená méně vyhozených potravin.

Udržitelnost

Buďte zebrou vesvětě jednorožců.

Přečtěte si více

Zajímají vás další výhody využívání OPPP IFCO? Podívejte se sem

S OPPP od IFCO si snížíte náklady a zvýšíte úspory

Spočítejte si výhody

Kvalita potravin s OPPP

One-touch system IFCO Vám ušetří místo, čas i peníze

MyIFCO™ - Digitální služby stvořené pro Vás

followNewsletter
Jak vám můžeme dnes pomoci?