Ekologičnost je přímo v jádru našich obchodních praktik

IFCO je světovým lídrem v oblasti opakovaně použitelných plastových přepravek (OPPP = RPC), které nabízejí mnohé výhody z hlediska nákladů i ochrany životního prostředí. Naše ekologické ambice však zdaleka nekončí u OPPP. Naším posláním je provozovat efektivní a ziskový podnik, aniž bychom zapomínali na povinnosti vůči životnímu prostředí, lidem a společenstvím těch, s nimiž přicházíme do styku. Z této vize vycházejí i naše obchodní praktiky.

IFCO vidí ekologičnost jako koncept, který postihuje vše, co děláme. Ziskovost a morální zodpovědnost se nemusejí vzájemně vylučovat a my hodláme být vůdčí osobností, která to dokáže a předvede, jak toho dosáhnout.

Průkopník v ekologičnosti

Počátkem 90. let, kdy společnost IFCO s opakovaně použitelnými plastovými přepravkami přišla, byla na světě první, kdo je zavedl – a dnes stále inovujeme. IFCO SmartCycle™ je zárukou ekologicky šetrných postupů, od úspor energie po snižování množství odpadu a od recyklace vody v mycích střediscích po výrobu nových přepravek ze starých. Trvalá udržitelnost je důležitá pro všechny z nás. Chraňme věci, na nichž záleží!

Naše pojetí ekologičnosti – tři Zet

Náš přistup k ekologičnosti stojí na třech pilířích:

Životní prostředí

Chránit přírodní zdroje snižováním množství odpadu, emisí a spotřeby vody a klientům pomáhat k ekologičtějšímu stylu práce

Zaměstnanci

Umožnit zaměstnancům, aby se v bezpečném pracovním prostředí mohli chovat ekologicky a aby mohli pomáhat lidem v místech, kde sami žijí a pracují

Zapojení do společnosti

Mít hmatatelný přínos pro lidi v místech, kde působíme; sem patří darování peněz i tisíců kusů OPPP potravinovým bankám a dalším dobročinným organizacím

Jak koncipujeme náš model pro cirkulární ekonomiku a plnou udržitelnost?

Společnost IFCO tradičně vždy měla za své zásady cirkulární ekonomiky. Náš obchodní model se holisticky dívá na dodavatelský řetězec čerstvých potravin a zaměřuje se na udržitelné opakovatelně použitelné obaly, které jsou 100% recyklovatelné. Maximalizujeme efektivitu a minimalizujeme uhlíkovou stopu naši i našich zákazníků.

Přijetím konceptu nekonečně udržitelnější cirkulární ekonomiky sdílení, opakovaného používání a omezování odmítáme lineární přístupy braní, vyrábění a vyhazování. Když se stanete naším partnerem, snižujete množství odpadu – plýtvání potravinami, plýtvání energií a plýtvání materiálem.

Přeprava vašich čerstvých produktů v OPPP IFCO má pozitivní dopad na životní prostředí, lidské zdraví a vaši celkovou udržitelnost. To je důvod, proč jsme upřednostňovaným partnerem pro společnosti, které oceňují udržitelnost.

Všechny OPPP IFCO Lift Lock mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® Silver

Celá naše evropská řada OPPP Lift Lock – optimalizovaná pro ovoce a zeleninu, maso a pečivo – má certifikaci Cradle to Cradle Certified® na stříbrné úrovni (Silver), což znamená, že jsou tyto přepravky prvními a jedinými OPPP pro čerstvé potraviny na světě s tímto statusem. Je navrhovaná, vyráběná, sdílená a recyklovaná s ohledem na nejpřísnější zdravotní, bezpečnostní a ekologické standardy.

Co znamená certifikace Cradle to Cradle Certified? Nezávislý program Cradle to Cradle Certified® Products Program je celosvětově nejpropracovanějším standardem pro návrh a výrobu produktů podle zásad cirkulární ekonomiky. Jedná se o prémiové měřítko udržitelnosti po celém světě a ve všech výrobních odvětvích.

Tato prestižní certifikace pozitivně hodnotila naše produktové standardy a výrobní procesy podle pěti výkonnostních kategorií udržitelnosti, zahrnujících nezávadnost materiálu, opětovné používání materiálu, řízení využívání obnovitelné energie a uhlíku, řízení využívání vody a sociální spravedlnost. Celkově jsme dosáhli stříbrné úrovně. V kategorii opětovného používání materiálu jsme získali zlato.

Partnerstvím s námi a výběrem našich evropských OPPP Lift Lock s certifikací C2C Certified Silver činíte pro svůj dodavatelský řetězec nejudržitelnější volbu.

"V našem úsilí o větší udržitelnost je naše certifikace Cradle to Cradle milníkem na cestě IFCO, na který jsme velmi hrdí. Potvrzuje, že je správné, že usilujeme o udržitelnosti a transparentnosti v potravinovém dodavatelském řetězci – a že jsme správným partnerem k posílení postavení těch provozovatelů, kteří oceňují udržitelná řešení."

Chráníme životní prostředí

Opakovaně použitelné plastové přepravky IFCO a systém SmartCycle™ tvoří základ oběhového hospodářství, které je dobré pro všechny od producentů a maloobchodníků až po spotřebitele a přírodní prostředí. SmartCycle™ je sofistikovaný logistický proces, jímž IFCO spravuje a řídí celý dodavatelský řetězec.

Sdílené OPPP jsou ekologické ze své podstaty – vybavení se sdílí a používá opakovaně. Na naše OPPP se tedy využívá méně přírodních zdrojů než na jednorázové obaly, čímž se chrání životní prostředí. Na přepravkách se provádí údržba, aby od začátku až do konce sloužily stále stejně dobře. Přepravky vydrží v průměru 100 cyklů. Pokud se však některé přece jen rozbijí, buďto se opraví, nebo se nagranulují a vyrobí se z nich OPPP nové. V našich oceánech a přírodním prostředí tak docela jistě končí méně plastů.

V porovnání s jednorázovými obaly za sebou OPPP od IFCO nechávají až o 60 % méně emisí CO2 a o 86 % méně pevného odpadu. Využije se na ně o 64 % méně energie a o 80 % méně vody. Také snižují míru poškození zboží, a to o více než 96 %, což je rázné omezení plýtvání potravinami.

Méně plýtvání potravinami

S OPPP od IFCO se výrazně méně plýtvá potravinami – oproti obalu na jedno použití se míra poškození čerstvého zboží v plastové přepravce snižuje o 96 %. To je dobré jak pro producenty a maloobchodníky, tak pro životní prostředí!

Čerstvé potraviny přepravované v OPPP od IFCO také zůstávají čerstvější, a to po dobu delší až o čtyři dny, jak uvádí studie nedávno provedená pro IFCO společností Dr. Lippert Quality Management. Optimalizovaná ventilace a robustní konstrukce našich OPPP pomáhají u čerstvých potravin prodlužovat trvanlivost.

Ekologičnost má výhody pro všechny – ekologické osvědčení od společnosti IFCO pro maloobchodníky a producenty

Společnost IFCO se snaží klienty přesvědčit, aby se také pustili do ekologicky šetrných praktik, a tak zavedla ekologické osvědčení, které uděluje každým rokem. Pro každého klienta spočítáme úspory na energiích a zdrojích a pošleme mu osvědčení, v němž je podtrženo, kolik ušetřil CO2, vody, energie, pevných odpadů a odpadu z potravin jen tím, že v dodavatelském řetězci využil OPPP od IFCO.

Díky této praxi společnosti IFCO mají řetězce i producenti také ekologičtější image. Supermarkety i producenti snižují v posledních letech množství odpadů, aby uklidnili obavy veřejnosti a postupovali v souladu s novým evropským nařízením. Prodejci, kteří používají naše OPPP, jednak profitují ze všech výše uvedených výhod a jednak pro spotřebitele mění nakupování v uvědomělou a ekologicky bdělou činnost.

Zero Harm – program nulové újmy

Společnost IFCO je zapojena do programu průběžného zlepšování, jehož snahou je docílit ve všech oblastech práce nulových škod: životní prostředí, lidé, společnost.

Přečtěte si více

Zaměstnanci – ekologičnost začíná u každého z nás

Chceme-li ve světě zazářit svým ekologickým renomé, není lepšího prostředku než našich vlastních lidí. Všech našich zaměstnanců je proškoleno v ekologických obchodních praktikách. V našich kancelářích například nezahlédnete žádné šálky, příbory ani plastové lahve na jedno použití. Hodně se snažíme vyhýbat i dalekým pracovním cestám a zbytečnému tištění materiálů.

O své lidi se také staráme – nabízíme jim další vzdělávání, školení a plány osobního rozvoje.

Řídíme se těmi nejvyššími globálními standardy, co se týče bezpečnosti práce a principů diverzity dodavatelů (supplier diversity) a věci realizujeme flexibilně dle každé lokality. Společnosti IFCO na diverzitě záleží, a to platí v celé její globální pobočkové síti. Jsme přesvědčeni, že podmanivé, bezpečné, tolerantní a rozmanité pracovní prostředí vzbuzuje v našich lidech to nejlepší a je dalším krokem k trvalé udržitelnosti a kvalitnímu vedení celé firmy.

Zapojení do společenského života: od darů po dobrovolnictví zaměstnanců

Víme, že lepší dodavatelský řetězec slouží nám všem. Nejen společnosti IFCO a jejím klientům, ale i lidem v místech, kde působíme. A proto jsme se vždy účastnili společensky zaměřených a dobročinných iniciativ.

Za posledních deset let darovala společnost IFCO přes 300.000 opakovaně použitelných plastových přepravek potravinovým bankám po celém světě. Také spolufinancujeme chladicí vozy a pomáháme tak těmto organizacím zajistit, aby potraviny, které rozvážejí, zůstávaly čerstvé. Společnosti skupiny IFCO často věnují finanční dary místním dobročinným a humanitárním organizacím, které nabízejí potraviny potřebným.

Naše angažovanost v tomto směru však nekončí darováním peněz a přepravek – darujeme i svůj čas. Každý z našich zaměstnanců má ročně tři placené dny, po které pracuje v místních organizacích, například potravinových bankách, kde vyzvedává nebo roznáší čerstvé a balené potraviny.