IFCO – Váš partner pro bezpečnost potravin, který má důvěru

Pro IFCO je bezpečnost potravin priorita. Nezávadnost potravin a hygienická čistota opakovaně použitelných plastových přepravek (OPPP = RPC) je pro IFCO naprosto zásadní věc. Od roku 1992 se v našich OPPP přepravily miliardy zásilek netrvanlivého zboží a za tu dobu nebyly OPPP IFCO nikdy označeny za zdroj potravinové nákazy. Podívejte se sami. Je to patrné na špičkové kvalitě našich produktů, striktních sanitačních procesech, průběžném testování i faktu, že máme zvláštní specialisty.

OPPP IFCO mají v bezpečnosti potravin skvělou pověst

Hledíme si toho, co je pro Vás zásadní. Velmi tvrdě pracujeme na zavádění programů bezpečnosti potravin a standardizaci svých postupů po celém světě. Než totiž můžeme ty nejčerstvější potraviny nákladově efektivně dodat, musíme zaručit, že jsou nezávadné. Naše OPPP jsou pro potraviny certifikované. Naše postupy a procesy mytí jsou certifikované mezinárodně, podle nejvyšších standardů potravinářského sektoru. Naši specialisté mají desítky let zkušeností. Všechny tyto prvky do sebe zapadají – jeden je základem pro druhý.

V systému pro sdílení prostředků, jakým je IFCO SmartCycle™, je čištění a dezinfekce OPPP naprosto zásadní. Využíváme vysoce automatizované procesy, nastavené tak, aby se deaktivovaly, popř. odstranily lidské a rostlinné patogeny. Ještě nikdy nebylo doloženo, že by se z OPPP IFCO přenesly nějaké rostlinné viry. Přepravky se předmyjí, po čemž proběhne samotné mytí. Následuje oplach a sanitace dezinfekčními prostředky. Teprve pak se přepravky opět expedují. Protože procesy neustále monitorujeme svým vlastním systémem SmartGuardian™, zaručujeme tu nejvyšší úroveň hygieny a kvality produktů.

IFCO je zastáncem programů pro bezpečnost potravin

V řetězci, jímž cestuje čerstvá produkce, je zdravotní nezávadnost potravin naprosto zásadní. A že pro IFCO je prvořadá, je patrné ze všeho, co děláme. Velké úsilí věnujeme monitorování procesů a zavádění programů pro bezpečnost potravin, protože je velmi, velmi důležité, aby se v těchto intencích uvažovalo. Žádná procedura se neobejde bez analýzy rizik a stanovení kritických bodů a má metody ověřování a dokládání. Žádný proces však nemůže fungovat, nevládne-li mezi zaměstnanci odpovídající kultura: Váš personál musí dle příslušných principů každý den přemýšlet i jednat.

Ve Vašem podniku můžeme pomoci zvýšit povědomí o bezpečnosti potravin

Podívejte se, jak Vám ve snahách o bezpečnost potravin mohou pomoci naši lidé, naše produkty i naše služby. Například identifikace palet, díky níž si můžete být jisti, že OPPP IFCO dorazí hygienicky čisté. Cestu zásilek lze sledovat (i zpětně) a můžete tudíž monitorovat chladicí řetězec. A náš one-touch system, tedy systém jediného doteku. Proč se díky němu nemusí na plody tolik sahat?

IFCO se řídí globálními metodologiemi a dělá dokonce i víc

Náš důraz na kvalitu, hygienu a testování je ověřen externími organizacemi.

  • Máme certifikaci dle CGMP (předpisů o aktuálně správné výrobní praxi vydaných americkým úřadem FDA pro kontrolu potravin a léčiv). Tato certifikace je zárukou řádného monitorování výrobních procesů.
  • Dále jsme certifikovaní pro řízení kvality, a to Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO 9001).
  • A silně zdůraznit je třeba i skutečnost, že náš postup čištění auditují nezávislé externí subjekty, takže odpovídá nejvyšším celosvětovým standardům bezpečnosti potravin a hygieny i normám globálně platným v oboru.
  • Časté externí testování a audity dokazují, že naše procesy čištění a dezinfekce nanejvýš účinně odstraňují mikroorganismy, toxické látky a další nečistoty.
  • Takové testy ověřují, že vydezinfikované OPPP IFCO jsou stejně bezpečné jako nové přepravky, ať již jednorázové, či opakovaně použitelné.
  • OPPP IFCO můžete bez obav použít jako obal na čerstvou produkci a netrvanlivé potraviny.

IFCO má validované postupy mytí

Během cesty uzavřeným cyklem SmartCycle™ procházejí OPPP IFCO pravidelným monitoringem prováděným na úrovni palet. Ve vysoce automatizovaných mycích střediscích se myje a dezinfikuje každá OPPP zvlášť. Provádí se to ověřeným postupem a dle přísných firemních směrnic, jimiž se řídí naše mycí střediska po celém světě.

Vědecká stránka našeho mycího procesu

Také bychom chtěli, abyste znali i vědeckou stránku našeho špičkového postupu mytí a sanitace. Ten je nastaven tak, aby se deaktivovala, popřípadě odstranila široká škála lidských i rostlinných patogenů.

SmartGuardian™ vlastní systém společnosti IFCO, nepřetržitě monitoruje procesy a data se pravidelně validují.

Záruka našich partnerů

Náš globální sanitační partner zaručuje účinnost používaných čisticích a dezinfekčních prostředků proti virům a bakteriím. Nahlédněte do nitra mycího střediska společnosti IFCO, zde.

Testy kvality mytí

V rámci postupu validace provádíme ještě další „extra testy kvality mytí". Jsou to studie, které mají zajistit, aby byl náš postup mytí účinný při odstraňování, popř. deaktivaci lidských i rostlinných patogenů. Tyto studie potvrzují neexistenci rizika přenosu z našich OPPP.

Více informací

IFCO zaměstnává specialisty na bezpečnost potravin

OPPP IFCO se průběžně testují a ověřuje se u nich absence znečišťujících látek. Své přísné sanitaci a standardizovaným procesům věříme a jsme přesvědčeni, že přepravky jsou díky nim hygienicky čisté. Protože nám na tom skutečně záleží, máme i specialisty na bezpečnost potravin, kteří se starají o pravidla a zásady a příslušné procesy monitorují, popřípadě reagují, když se objeví potenciální hrozba. Starají se, aby naše procesy byly na trhu vždy ty nejmodernější, a především aby byly bezpečné pro vaše produkty.

Máte-li na téma bezpečnosti potravin a mytí nějaké dotazy, kontaktujte ředitele pro kvalitu a bezpečnost potravin společnosti IFCO.

Bezpečnost potravin

Expert advice from IFCO’s Global Director of Food Safety

IFCO takes food safety seriously.

Přečtěte si více

Klienti společnosti IFCO důvěřují a nepochybují, že se jim stará o bezpečnost potravin

O bezpečnosti potravin nejlépe povyprávějí naši klienti. Pěstitelé tvrdě pracují, aby vyprodukovali a sklidili své zboží – a dostali ho k prodejcům a spotřebitelům rychle a bezpečně.

Věří, že metody mytí a sanitace, jaké používá IFCO, odstraní znečišťující látky a mikroorganismy, včetně bakterií a rostlinných virů. A vědí, že jejich produkty jsou v OPPP IFCO v bezpečí.

Připojte se k italským pěstitelům, kteří svou čerstvou produkci přepravují v OPPP IFCO – a věří, že IFCO zaručuje nezávadnost potravin.

Bezpečnost potravin je pro nás priorita. Stále máte otázky?

Kontaktujte nás!