IFCO – Váš partner pro bezpečnost potravin, který má důvěru

Pro IFCO je bezpečnost potravin priorita. Nezávadnost potravin a hygienická čistota opakovaně použitelných plastových přepravek (OPPP = RPC) je pro IFCO naprosto zásadní věc. Od roku 1992 se v našich OPPP přepravily miliardy zásilek netrvanlivého zboží a za tu dobu nebyly OPPP IFCO nikdy označeny za zdroj potravinové nákazy. Podívejte se sami. Je to patrné na špičkové kvalitě našich produktů, striktních sanitačních procesech, průběžném testování i faktu, že máme zvláštní specialisty.

OPPP IFCO mají v bezpečnosti potravin skvělou pověst

Hledíme si toho, co je pro Vás zásadní. Velmi tvrdě pracujeme na zavádění programů bezpečnosti potravin a standardizaci svých postupů po celém světě. Než totiž můžeme ty nejčerstvější potraviny nákladově efektivně dodat, musíme zaručit, že jsou nezávadné. Naše OPPP jsou pro potraviny certifikované. Naše postupy a procesy mytí jsou certifikované mezinárodně, podle nejvyšších standardů potravinářského sektoru. Naši specialisté mají desítky let zkušeností. Všechny tyto prvky do sebe zapadají – jeden je základem pro druhý.

V systému pro sdílení prostředků, jakým je IFCO SmartCycle, je čištění a dezinfekce OPPP naprosto zásadní. Využíváme vysoce automatizované procesy, nastavené tak, aby se deaktivovaly, popř. odstranily lidské a rostlinné patogeny. Ještě nikdy nebylo doloženo, že by se z OPPP IFCO přenesly nějaké rostlinné viry. Přepravky se předmyjí, po čemž proběhne samotné mytí. Následuje oplach a sanitace dezinfekčními prostředky. Teprve pak se přepravky opět expedují. Protože procesy neustále monitorujeme svým vlastním systémem SmartGuardian™, zaručujeme tu nejvyšší úroveň hygieny a kvality produktů.

IFCO je zastáncem programů pro bezpečnost potravin

V řetězci, jímž cestuje čerstvá produkce, je zdravotní nezávadnost potravin naprosto zásadní. A že pro IFCO je prvořadá, je patrné ze všeho, co děláme. Velké úsilí věnujeme monitorování procesů a zavádění programů pro bezpečnost potravin, protože je velmi, velmi důležité, aby se v těchto intencích uvažovalo. Žádná procedura se neobejde bez analýzy rizik a stanovení kritických bodů a má metody ověřování a dokládání. Žádný proces však nemůže fungovat, nevládne-li mezi zaměstnanci odpovídající kultura: Váš personál musí dle příslušných principů každý den přemýšlet i jednat.

Ve Vašem podniku můžeme pomoci zvýšit povědomí o bezpečnosti potravin

Podívejte se, jak Vám ve snahách o bezpečnost potravin mohou pomoci naši lidé, naše produkty i naše služby. Například identifikace palet, díky níž si můžete být jisti, že OPPP IFCO dorazí hygienicky čisté. Cestu zásilek lze sledovat (i zpětně) a můžete tudíž monitorovat chladicí řetězec. A náš one-touch system, tedy systém jediného doteku. Proč se díky němu nemusí na plody tolik sahat?

IFCO se řídí globálními metodologiemi a dělá dokonce i víc

Náš důraz na kvalitu, hygienu a testování je ověřen externími organizacemi.

  • Máme certifikaci dle CGMP (předpisů o aktuálně správné výrobní praxi vydaných americkým úřadem FDA pro kontrolu potravin a léčiv). Tato certifikace je zárukou řádného monitorování výrobních procesů.
  • Jsme také certifikováni pro řízení kvality (ISO 9001).
  • A silně zdůraznit je třeba i skutečnost, že náš postup čištění auditují nezávislé externí subjekty, takže odpovídá nejvyšším celosvětovým standardům bezpečnosti potravin a hygieny i normám globálně platným v oboru.
  • Časté externí testování a audity dokazují, že naše procesy čištění a dezinfekce nanejvýš účinně odstraňují mikroorganismy, toxické látky a další nečistoty.
  • Takové testy ověřují, že vydezinfikované OPPP IFCO jsou stejně bezpečné jako nové přepravky, ať již jednorázové, či opakovaně použitelné.
  • OPPP IFCO můžete bez obav použít jako obal na čerstvou produkci a netrvanlivé potraviny.

IFCO má validované postupy mytí

Během cesty uzavřeným cyklem SmartCycle™ procházejí OPPP IFCO pravidelným monitoringem prováděným na úrovni palet. Ve vysoce automatizovaných mycích střediscích se myje a dezinfikuje každá OPPP zvlášť. Provádí se to ověřeným postupem a dle přísných firemních směrnic, jimiž se řídí naše mycí střediska po celém světě.

Vědecká stránka našeho mycího procesu

Také bychom chtěli, abyste znali i vědeckou stránku našeho špičkového postupu mytí a sanitace. Ten je nastaven tak, aby se deaktivovala, popřípadě odstranila široká škála lidských i rostlinných patogenů.

SmartGuardian™ vlastní systém společnosti IFCO, nepřetržitě monitoruje procesy a data se pravidelně validují.

Záruka našich partnerů

Náš globální sanitační partner zaručuje účinnost používaných čisticích a dezinfekčních prostředků proti virům a bakteriím. Nahlédněte do nitra mycího střediska společnosti IFCO, zde.

Testy kvality mytí

V rámci postupu validace provádíme ještě další „extra testy kvality mytí". Jsou to studie, které mají zajistit, aby byl náš postup mytí účinný při odstraňování, popř. deaktivaci lidských i rostlinných patogenů. Tyto studie potvrzují neexistenci rizika přenosu z našich OPPP.

Více informací

IFCO zaměstnává specialisty na bezpečnost potravin

OPPP IFCO se průběžně testují a ověřuje se u nich absence znečišťujících látek. Své přísné sanitaci a standardizovaným procesům věříme a jsme přesvědčeni, že přepravky jsou díky nim hygienicky čisté. Protože nám na tom skutečně záleží, máme i specialisty na bezpečnost potravin, kteří se starají o pravidla a zásady a příslušné procesy monitorují, popřípadě reagují, když se objeví potenciální hrozba. Starají se, aby naše procesy byly na trhu vždy ty nejmodernější, a především aby byly bezpečné pro vaše produkty.

Máte-li na téma bezpečnosti potravin a mytí nějaké dotazy, kontaktujte ředitele pro kvalitu a bezpečnost potravin společnosti IFCO.

Bezpečnost potravin

Expert advice from IFCO’s Global Director of Food Safety

IFCO takes food safety seriously. The company’s Director of Food Safety and Quality, Jeffery Mitchell, is an expert in food-borne illness prevention.

Přečtěte si více

Klienti společnosti IFCO důvěřují a nepochybují, že se jim stará o bezpečnost potravin

O bezpečnosti potravin nejlépe povyprávějí naši klienti. Pěstitelé tvrdě pracují, aby vyprodukovali a sklidili své zboží – a dostali ho k prodejcům a spotřebitelům rychle a bezpečně.

Věří, že metody mytí a sanitace, jaké používá IFCO, odstraní znečišťující látky a mikroorganismy, včetně bakterií a rostlinných virů. A vědí, že jejich produkty jsou v OPPP IFCO v bezpečí.

Připojte se k italským pěstitelům, kteří svou čerstvou produkci přepravují v OPPP IFCO – a věří, že IFCO zaručuje nezávadnost potravin.

Bezpečnost potravin je pro nás priorita. Stále máte otázky?

Kontaktujte nás!

followNewsletter
Jak vám můžeme dnes pomoci?