Процес на измиване на пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO: поддържане на стриктни глобални стандарти за осигуряване на безопасност на храните

За нашите клиенти безопасността на храните е от първостепенно значение. Затова в IFCO изискваме всички съоръжения за измиване да спазват нашите стриктни глобални стандарти. В IFCO знаем, че безопасността на храните е също толкова важна за нашите клиенти, колкото свежестта и качеството. Затова се придържаме към строго прилагани стандарти за глобална хигиена и дезинфекция в нашите съоръжения за измиване.

Стриктни процеси на почистване, непрекъснато усъвършенствани

След всяка употреба ПКМУ на IFCO се събират и изпращат в един от нашите валидирани центрове за измиване. Там ПКМУ на IFCO се почистват в съответствие с най-високите стандарти за безопасност на храните и съгласно строго прилагани глобални стандарти за хигиена и дезинфекция. Нашите ПКМУ преминават през предварително измиване, миене, изплакване и дезинфекциране с препарат, преди отново да се върнат в обращение.

IFCO използва едни и същи процеси на измиване и сушене по целия свят. Нашият процес на почистване, измиване и дезинфекциране е проектиран за отстраняване на всички органични материали по повърхностите.

В процеса на почистване ПКМУ на IFCO преминават през машини за измиване с високо налягане, които използват разяждащи почистващи препарати и екологично одобрени дезинфектанти, предназначени специално за тунелни миялни машини. След това ПКМУ преминават през двойно изплакване с дезинфектант и изплакване с чиста вода. Системата използва идеалната комбинация от почистващ препарат и дезинфектант, температура на водата, силна струя и време на измиване, за да постигне оптимални резултати.

Как гарантираме хигиената на ПКМУ на IFCO?

При нашия почистващ процес SmartCycle можете да сте сигурни, че всеки използван от Вас ПКМУ на IFCO отговаря на нашите стриктни глобални стандарти за хигиена. Антимикробният препарат, използван в нашия процес на измиване, намалява до безопасни нива или елиминира микроорганизми като бактерии, вируси, плесен и мухъл.

Въз основа на нашия процес на измиване, глобалният ни партньор за дезинфекция дава гаранция, че нашите ПКМУ са безопасни за повторна употреба. В допълнение нашите високо автоматизирани процеси на измиване се следят и подлежат на постоянни подобрения и проверки от IFCO и от експерти по безопасността на храните на независими трети страни, за да се осигури, че са възможно най-щателни и ефикасни.

Нашият процес SmartCycle за почистване на ПКМУ

Чрез процеса за почистване на ПКМУ IFCO SmartCycle нашите ПКМУ се почистват съгласно най-високите стандарти в индустрията. По този начин осигуряваме възможно най-ефикасни и ефективни процеси на почистване и сушене на нашите ПКМУ. При нашия почистващ процес SmartCycle можете да сте сигурни, че използваните от Вас ПКМУ на IFCO отговарят на нашите стриктни глобални стандарти за хигиена. За нашите клиенти безопасността на храните е от първостепенно значение. Затова в IFCO изискваме всички съоръжения за измиване да спазват нашите стриктни глобални стандарти.

Нашите центрове за обслужване на ПКМУ:

 • са оборудвани с най-съвременни технологии, разработени в сътрудничество с нашите доставчици;
 • внимателно подбират почистващите препарати и дезинфектантите, поддържайки безопасни нива на микроорганизми, токсични субстанции и други замърсявания;
 • се проверяват от независими трети страни, осигурявайки консистентно високо качество.

Дигиталната технология SmartGuardian™ на IFCO следи процеса

Нашите процеси са под непрекъснат електронен мониторинг чрез SmartGuardian™, нашата патентована система за контрол на процеса на измиване, като данните се валидират редовно. Тази система непрекъснато следи температурата и налягането на измиването и концентрациите на почистващия препарат и на дезинфектанта и създава доклад за смяната.

В допълнение SmartGuardian™ уведомява нашите мениджъри по безопасността на храните, ако някоя част от системата работи на по-ниско от оптималното ниво, така че процесът да може да бъде спрян и да бъде калибриран с правилните настройки. Освен това ръчно следим всеки показател поне два пъти на смяна, за да се уверим, че автоматизираната ни система работи в съответствие с изискванията.

Почистващи препарати и дезинфектанти

Центровете за обслужване на IFCO използват стандартизирани, високоефективни почистващи препарати и дезинфектанти за осигуряване на хигиената на ПКМУ на IFCO, които се измиват чрез нашата валидирана програма за почистване и дезинфекциране.

Нашият глобален партньор за дезинфекция дава гаранция на IFCO, че почистените и дезинфекцирани по препоръчания начин ПКМУ отговарят на приложимите национални и международни регулации и на всички местни норми, които може да са приложими, както и че остатъчните нива на микроорганизми, токсични субстанции и други замърсявания са в съответствие с максималните нива, определени от приложимите нормативни актове в съответната държава.

Освен това използването на правилно почистени и дезинфекцирани ПКМУ няма да доведе до микробно замърсяване или прехвърляне на токсични субстанции или други замърсители (например остатъчни пестициди) от контейнерите на IFCO върху съхраняваните в тях продукти.

Гаранцията покрива отстраняване или обезвреждане на следните замърсители:

Пренасяни чрез храните патогенни бактерии и отделящи токсини микроорганизми:

 • Листерия моноцитогенис
 • Салмонела
 • Серотипове на Ешерихия коли (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Кампилобактер йеюни
 • Стафилококус ауреус
 • Грипен вирус A, тип H5N1 „птичи грип"
 • Пепино мозаечен вирус
 • Пепино мозаечен потексвирус
 • Черна сигатока (Mycosphaerella fijiensis)
 • Плесен
 • Пестициди, хербициди, фунгициди и техните продукти на разграждане
 • Съединения, принадлежащи към различни химични семейства (триазини, органофосфорни, карбамати, фенилуреа, неоникотиноиди и др.)
 • Вирусът на зелената краставична мозайка (CGMMV)
 • Доматеният вирус ToBRFV

Сертифициран по ISO процес на измиване и тестване на хигиената

Процесът на събиране, измиване и доставяне на ПКМУ от IFCO е сертифициран по ISO 9001. Освен това нашият процес на тунелно измиване е валидиран от сертифицирана по ISO изследователска лаборатория на трета страна по отношение на ефективността за елиминиране на бактерии и вируси от повърхностите на ПКМУ на IFCO.

За да потвърдим, че нашият процес на измиване е ефикасен, IFCO и независими експерти по безопасност на храните рутинно тестват дезинфекцираните ПКМУ за отсъствието на патогени. Това включва нашата стриктна система за мониторинг на хигиената в центровете ни за обслужване, включително ежедневен АТФ мониторинг, както и ежеседмични и тримесечни бактериални проби.

При опасения или сигнал за специфични замърсители или микроорганизми IFCO извършва серии от извънредни „предизвикателства за почистване" с допълнително тестване, за да потвърди отсъствието на такива патогени.

IFCO съхранява данни за измиването, за да Ви предостави одитна пътека за безопасността на храните на ниво палети. Ако възникне проблем със замърсяване някъде по Вашата верига на доставки, ще можете да демонстрирате, че Вашите ПКМУ на IFCO са отговаряли на всички нужни стандарти за съответствие преди натоварването и дистрибуцията им.

IFCO – Вашият доверен партньор относно безопасността на храните

За IFCO безопасността на храните е приоритет. IFCO се ангажира за осигуряване на безопасността на храните и хигиената на нашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ).

Прочетете още

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?