Пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO са оптимални за автоматизирани процеси

Правилната опаковка е от основно значение за ефикасното действие на складовата автоматизация. Само правилните методи на обработване, транспорт, складиране и представяне в търговските обекти осигуряват най-високо ниво на безопасност на храните и предотвратяват скъпо струващи щети по продуктите и тяхното бракуване. Ключовите им характеристики правят ПКМУ на IFCO перфектния избор за високооборотни логистични центрове за хранителни стоки.

Увеличаване на производителността на складовата автоматизация с ПКМУ на IFCO

Високотехнологичните решения повишават ефикасността и икономическата ефективност на цялата верига на доставки на храни, а особено при високооборотни операции складовата автоматизация е синоним на прецизност и скорост. Пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO – стандартизирани, нареждащи се един върху друг и здрави – проправят път за роботиката и складовата автоматизация. Здравите опаковки са от ключово значение – особено при дистрибуцията и работните процеси с пресни продукти. Дълготрайните ПКМУ на IFCO са оптимални за автоматизирани процеси, защото остават стабилни, независимо от екстремните промени на влажността и температурата.

Перфектен кандидат за складова автоматизация

Всички модели на нашите ПКМУ гарантират еднаква, стандартизирана по размер основа, и са взаимно застопоряващи се, така че дори подредените един върху друг контейнери с различни видове продукти не се накланят. На високите стелажите, където контейнерите се нареждат на височина от по няколко метра, последното нещо, което искате, е някой от тях да падне или да поддаде под тежестта на наредените върху него контейнери. Взаимно застопоряващата се конструкция е една от ключовите характеристики, които правят пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO оптимални за складова автоматизация:

  • Дълготраен материал: Издържа на екстремни температури и влажност

  • Здрава конструкция: Предпазва продуктите, подредени нависоко един върху друг

  • Сигурно подреждане един върху друг: Избягва накланяне и приплъзване

  • Устойчивост на влага: Запазва формата и размера си въпреки висока влажност

  • Оптимална вентилация: Ефикасно охлаждане и добър температурен контрол

  • Прецизни размери: От ключово значение за сканиране и разпознаване

  • Висока съвместимост: Минимални отклонения между продуктови поколения

  • Стандартизиран размер: От ключово значение за високооборотни операции

  • Конфигурация на основата: Осигурява плавно преминаване по ролкови транспортьори или конвейери

  • Широка гама от модели: Транспортиране на широка гама продукти

Референтни случаи

Why IFCO reusable plastic containers are optimal for warehouse automation

Sturdy, stackable, and standardized containers work best with automated systems. And IFCO RPCs offer these advantages.

Прочетете още

Стъпка по стъпка към по-голяма ефикасност

При внимателно вглеждане в операциите в центъра за дистрибуция става ясно как и защо използването на стандартизирани контейнери за многократна употреба подобрява ефикасността. На всяка стъпка в системата, от пристигането до вземането и изпращането на поръчките, характеристиките на ПКМУ на IFCO предоставят редица предимства.

Пристигане:

Палети с подредени ПКМУ на IFCO пристигат в логистичния център. Това премахва нуждата от преопаковане на продуктите.

Подаване в системата:

Когато контейнерите се придвижват през системата, скенери четат бар кодовете, идентифицирайки вида на ПКМУ и неговото съдържание. Това осигурява безпрепятствено проследяване на доставките.

Складиране:

Продукти в ПКМУ на IFCO се складират в хладилна среда или при условията на околната среда. Формата и размерът на ПКМУ на IFCO се запазват независимо от високата влажност, която може да достигне до 80%.

Сканиране:

Системата проследява всеки контейнер в процеса. Прецизните размери на ПКМУ на IFCO гарантират, че системата ще разпознае търговските единици.

Сортиране:

Роботи и конвейери разделят доставката на индивидуални търговски единици. Стандартизираните размери на ПКМУ на IFCO осигуряват ефикасна обработка.

Конвейерен транспорт:

Конфигурацията на основата на ПКМУ на IFCO осигурява плавно преминаване по ролкови транспортьори или конвейери.

Складиране на високи стелажи:

Търговските единици в ПКМУ на IFCO се идентифицират по датата и тяхната позиция на рафтовете. Контейнерите са сигурно подредени и продуктите са защитени дори когато са подредени нависоко.

Вземане:

Вземането на изходящи поръчки в ПКМУ на IFCO е бързо, икономически ефективно и точно, защото контейнерите се обработват и палетизират лесно.

Вашият доверен партньор в технологиите

Като глобален лидер на пазара за опаковки за многократна употреба, IFCO предлага високо ниво на продуктова съвместимост и стандартизация. Нашата техническа поддръжка тясно си сътрудничи с Вас, както и с инженери-проектанти и производители на автоматизирани системи, при планирането, конструирането, тестването и пускането в експлоатация. Така се гарантира, че Вашите конвейери и автоматизирани складови системи са съвместими с ПКМУ на IFCO и обратното. След инсталацията предлагаме текуща поддръжка, за да подсигурим безпроблемната работа на всички системи.

Като участници във веригата на доставки на храни, Вие знаете, че повечето пресни продукти са много деликатни, развалят се бързо и се повреждат лесно. Само правилните методи на обработване, транспорт, складиране и представяне в търговските обекти осигуряват най-високо ниво на безопасност на храните и предотвратяват скъпо струващи щети по продуктите и тяхното бракуване.

Качество на храните с пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

Използването на ПКМУ на IFCO осигурява безопасно транспортиране на малотрайни храни и удължаване на трайността им. Това са добри новини за качеството на храните, тъй като по-висок процент пресни продукти достига мястото на продажба в запазено състояние и тези стоки остават свежи за по-дълго.

Прочетете още

Чрез текущата си изследователска дейност и разработване на продукти IFCO подпомага производителите и търговците, стремящи се да доставят по-свежи и по-здравословни храни по света и същевременно да осигурят операциите им да са с възможно най-голяма икономическа ефективност.

Свържете се с нас още днес – ще се радваме да работим с Вас за създаване на опаковъчни решения за Вашите продукти, които да са съвместими със складовата автоматизация.

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?