Нашите услуги и продукти

Бизнес моделът на IFCO се основава на концепцията за кръгова икономика. Нашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) са предвидени за споделяне и многократна употреба за една по-устойчива верига на доставки. Правим това от 1992 година. Нашата система за обединяване Ви осигурява по-голяма ефикасност. Понеже наемате, а не купувате ПКМУ на IFCO, Вие спестявате пари, пространство и време. Ние управляваме целия процес от доставката до събирането, сортирането, инспекцията и хигиенизирането. Нашият бизнес е основан на доверие, познаване на пазара в дълбочина и предоставяне на гъвкави решения, които Ви служат най-добре.

IFCO SmartCycle™ - Кръговият подход

Бизнес моделът на IFCO се основава на концепцията за кръгова икономика.

Прочетете още

"The IFCO Way"

Със системата за обединяване на IFCO Вие споделяте пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) в непрекъсната верига.

Прочетете още

IFCO опаковъчни решения за многократна употреба за хранителни продукти

IFCO разполага с най-обширния продуктов асортимент от всички снабдители на обединени като ресурс пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ).

Прочетете още

Открийте предимствата от използването на пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

Със системата за обединяване на IFCO нашите клиенти споделят ПКМУ в непрекъсната верига, използвайки ги както и когато се нуждаят от тях.

Прочетете още