Съдържание, което да Ви помогне да растете!

Знаем, че винаги има какво още да се научи и че професионалистите във веригата на доставки се стремят да останат информирани относно нови възможности за непрекъснато подобряване на своите вериги на доставки.

Списание на IFCO е нашият начин да Ви информираме с интересни статии, новини и публикации от IFCO като прессъобщения, пазарни проучвания, референтни случаи и споделени експертни мнения чрез CEO insights. Засягаме теми като дигитализацията, устойчивостта, иновациите и автоматизацията в отрасъла за опаковане на пресни храни.

  • CEO Insights
  • Stories
  • Безопасност на храните
  • Референтни случаи
  • Пазарни проучвания
  • Новини
followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?