Качество на храните с пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

Използването на ПКМУ на IFCO осигурява безопасно транспортиране на малотрайни храни и удължаване на трайността им. Това са добри новини за качеството на храните, тъй като по-висок процент пресни продукти достига мястото на продажба в запазено състояние и тези стоки остават свежи за по-дълго. За търговците това повишава продажбите и намалява загубите.

Качество във всичко, което правим

ПКМУ на IFCO запазват качеството на Вашата храна, а нашите бизнес операции също осигуряват постоянно високо качество. Централата на IFCO и всичките ни центрове за обслужване са сертифицирани по ISO 9001 за нашата система за управление на качеството и способността ни непрекъснато да предоставяме продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и законодателството.

Нашият бизнес съществува, за да Ви служи. Предпазването на малотрайните храни при транспортиране със същевременно запазване на свежестта им е от ключово значение за намаляване на количеството изхвърлени храни поради щети и разваляне.

Нашата мисия е да работим с производителите, търговците и нашите клиенти по цялата верига на доставки на пресни храни, за да гарантираме, че те могат да доставят изобилие от безопасни, висококачествени, свежи и питателни хранителни продукти на достъпни цени до милиони потребители по целия свят.

Повече изложени стоки, по-малко изхвърлени храни

В супермаркетите и на продуктовите дисплеи потребителите преценяват колко свежи, запазени, цветни или узрели са плодовете и зеленчуците. Ако искате да сте сигурни, че пресните продукти ще пристигнат в търговските обекти във възможно най-добро състояние и ще се запазят за по-дълго, транспортирайте плодовете и зеленчуците в ПКМУ на IFCO. Те Ви помагат да повишите продажбите и да намалите загубите.

ПКМУ на IFCO Ви позволяват да избегнете или намалите рисковете от работата с контейнерите на всеки етап от веригата на доставки. А по-бързото охлаждане, осигурявано от ПКМУ на IFCO, удължава свежестта на продуктите. Разполагайки с най-голямата система за обединяване на амбалаж в света, нашата цел е да предпазим храните и да съхраним свежестта им за по-дълго. Ключовите характеристики на ПКМУ на IFCO намаляват загубите на храни и осигуряват продукти с по-високо качество.

  • Здрава конструкция – по-малко механични щети (смачкване и нараняване)
  • Сигурно подреждане – по-малко щети при опаковане, стифиране и транспортиране
  • По-добра вентилация – по-бързо охлаждане и по-стабилна температура
  • Оптимална влажност – 5% по-висока относителна влажност поддържа плодовете и зеленчуците по-месести, по-сочни и по-свежи за по-дълго
  • Независими проучвания доказват, че ПКМУ на IFCO намаляват щетите по продуктите при транспортиране с до 20%, а свързаните с опаковката щети се намаляват с до 98%

Превъзходна конструкция

Специално проектирани за предпазване на лесно нараняващи се стоки, ПКМУ на IFCO са идеални за автоматизирани центрове за дистрибуция и складове с високи стелажи. Нашата система за обработване с едно докосване също така служи за намаляване на щетите по плодовете и зеленчуците по цялата верига на доставки на храни. Подредените в палет един върху друг контейнери остават сигурни и стабилни, което означава, че не се събарят и не смачкват продуктите.

ПКМУ на IFCO са готови за излагане в търговските обекти, така че търговците не трябва да преопаковат плодовете или зеленчуците на мястото на продажба. Когато изложените продукти се продадат, служителите трябва само да подменят празните контейнери с пълни. Намалената ръчна обработка помага за избягване на щетите по деликатните продукти.

  • Оптимална конструкция за пресни продукти
  • Здрава конструкция, осигуряваща силна основа по веригата на доставки
  • Сигурни ъглови фиксатори, осигуряващи стабилност
  • Тежестта на палета се поддържа от ПКМУ, а не от продуктите в контейнерите
  • Стабилността на палетите не се влияе от влагата

По-бързо охлаждане за дълготрайна свежест

Сравнителни проучвания доказват, че пресните продукти имат по-голяма трайност, когато са опаковани в ПКМУ на IFCO. Проучванията потвърждават, че вентилацията, осигурявана от нашите ПКМУ, е от ключово значение за поддържането на правилна температура и влага по студената верига от събирането на реколтата до търговеца.

Изследователите стигат до заключението, че плодовете и зеленчуците, опаковани в ПКМУ на IFCO, са по-запазени, имат по-малко плесен и по-свеж външен вид, и по-висок процент от тях са годни за продажба. ПКМУ на IFCO също осигуряват вентилацията в палетите, която е необходима за поддържането на температурата при транспортирането и складирането, дори и за труднодостъпните продукти в средата на палетите.

Вентилацията на ПКМУ на IFCO има централна роля в удължаването на трайността на продуктите, като подпомага по-бързото елиминиране на топлината от околната среда по време на предварителното охлаждане. Когато се доставят в ПКМУ на IFCO, плодовете и зеленчуците запазват свежестта си за по-дълго и това предимство достига до домовете на потребителите. Като цяло удължаването на трайността на продуктите води до по-малко пропуснати продажби за търговците, по-малко изхвърлени храни и по-малко изразходени ресурси.

Удължената трайност на продуктите води до по-малко пропуснати продажби, по-малко изхвърлени храни и по-малко изразходени ресурси!

Пазарни проучвания

Fresher for longer – Studies confirm IFCO RPCs extend the shelf life of fresh produce

Recent studies confirm that IFCO reusable packaging containers (RPCs) can extend the shelf life of fresh produce in comparison to single use packaging by up to four days. For retailers and growers, extending shelf life with IFCO RPCs means reduced spoilage, less waste and better quality of products for their customers.

Прочетете още

Доставяне на пресни храни с по-добро качество

Напредъкът в технологиите също играе важна роля в днешната верига на доставка на храни. Активният и пасивният мониторинг осигуряват непрекъсната студена верига. Софтуерни системи подпомагат управлението на амбалажния и продуктовия инвентар, както и докладването относно спазването на съответствие. Благодарение на автоматизацията поръчването е бързо и прецизно.

Сред доставчиците на услуги за обединяване IFCO е лидер в дигитализацията. ПКМУ на IFCO са готови за утрешните технологични тенденции, например с етикетите си с Data Matrix код, който позволява проследяването на доставките. Иновации от този тип помагат за намаляване на закъсненията на доставките, скъсяват времето за транспортиране на продуктите и поддържат свежестта и качеството на храните.

ПКМУ на IFCO позволяват по-бързо разпределение и поръчване. По-ефикасната верига на доставки води до по-висококачествени продукти.

С повече от 70 модела ПКМУ на IFCO със сигурност ще намерим правилния контейнер за Вашия продукт. Свържете се с нас още днес в най-близкия регионален офис или през глобалната ни централа.

Открийте още предимства от използването на ПКМУ на IFCO

Намаляване на разходите и постигане на икономии с пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

One-touch system на IFCO Ви спестява място, време и пари

Намалете въздействието върху околната среда, като използвате пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

Изчислете предимствата за Вас

MyIFCO™ - дигитални услуги, създадени за Вас

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?