Изчислете предимствата за Вас

С нашия калкулатор за преценяване на намаляването на въздействието върху околната среда можете да изчислите екологичните икономии, които постигате чрез използването на пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO във Вашата верига на доставки на пресни продукти.

Калкулатор на IFCO за преценяване на намаляването на въздействието върху околната среда

Този инструмент прави преценка на средното намаляване на въздействието върху околната среда, когато във веригата на доставки на пресни продукти се използват ПКМУ вместо опаковки за еднократна употреба.

Резултатите са приблизителните средни стойности на емисиите на CO2, консумацията на вода и количеството твърди отпадъци. Преобразувахме приблизителните икономии в по-познати еквиваленти, посочени по-долу:

  • Брой на колите, които не се движат по пътищата
  • Спестяване на вода, базирано на 5-минутни душове
  • Количество твърди отпадъци, базирано на отпадъците на един човек за един ден

Environmental Reduction Estimator

about this tool

About this tool

Estimates are based on the following studies: Carbon Footprint of Food Packaging, conducted by the Fraunhofer Institute; Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Reusable Packaging Containers and Corrugate Containers, conducted by Franklin Associates - ISO14040/44 and peer reviewed; Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables according to the type of packaging conducted by the Fraunhofer Institute.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Свържете се с нас, за да направите личната си оценка

Нашият сертификат за устойчивост

Ежегодно оценяваме цялостното въздействие от използването на ПКМУ на IFCO и споделяме с нашите клиенти сертификат за устойчивост, засвидетелстващ екологичните икономии, за които са допринесли чрез използването на ПКМУ на IFCO в техните вериги на доставки.

ПКМУ и SmartCycle на IFCO формират основата на една кръгова икономика, която има предимства за всички – от производителите и търговците на дребно до потребителите и природната среда. Научете повече за нашия устойчив подход и сертификата ни за устойчивост.
followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?