MyIFCO™ - дигитални услуги, създадени за Вас

За да Ви спести време и пари, IFCO предлага набор от дигитални услуги, като продължава да прави нововъведения. Ние Ви помагаме да управлявате Вашите обединени активи с по-малко усилия, така че да можете да работите по-ефективно.

Дигитализацията и автоматизацията в хранителната индустрия

В хранителната индустрия дигиталните процеси и автоматизацията увеличават прецизността, удобството и производителността и Ви помагат да намалите разходите за единица продукт. Но преди всичко такива инвестиции и разработки целят да осигурят възможно най-високата безопасност на храните. С MyIFCO™ и другите онлайн инструменти на IFCO продължаваме да разширяваме дигиталните си услуги, за да подпомагаме тези цели. Нашите онлайн инструменти и възможности за мобилно управление намаляват усилията, които трябва да полагате за управлението на Вашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ), което Ви спестява време и пари.

Чрез иновация на всеки етап от IFCO SmartCycle™, ние намаляваме работното Ви натоварване. А стабилната конструкция и стандартизираните размери на ПКМУ на IFCO позволяват автоматизация, която е от ключово значение за бързата и икономична дистрибуция на храни.

Дигитализацията и автоматизацията вървят ръка за ръка. Тъй като технологията става все по-важен фактор във веригата на доставка на храни, Вие се нуждаете от надежден партньор, който е оборудван за тези две променящи индустрията тенденции.

Пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO са оптимални за автоматизирани процеси

Правилната опаковка е от основно значение за ефикасното действие на складовата автоматизация. Само правилните методи на обработване, транспорт, складиране и представяне в търговските обекти осигуряват най-високо ниво на безопасност на храните и предотвратяват скъпо струващи щети по продуктите и тяхното бракуване.

Прочетете още

Повишаване на ефикасността по веригата на доставка на храни

Вашето дигитално онлайн пътешествие с IFCO започва в MyIFCO™ – зоната на Вашия индивидуален клиентски акаунт. MyIFCO™ цялостно опростява управлението на Вашите процеси на обединяване. Можете да изпълнявате цялата администрация на ПКМУ на IFCO на едно място, включително онлайн поръчване, инвентаризация и събиране. Можете да сте сигурни, че хостингът и сигурността са централни теми за IFCO онлайн. Вашите данни са защитени.

Предимствата за Вас:

 • Влизането в IFCO е лесно. Получавате достъп до тази защитена с парола услуга безплатно, като използвате Вашия клиентски идентификатор.
 • Не е нужно изтегляне на софтуер.
 • На разположение на повече от 20 езика.
 • MyIFCO™ Ви позволява директен контакт с местния център за обслужване на клиенти.
 • Можете да адаптирате нашата клиринг услуга съгласно Вашите нужди.
 • Нашият интерфейс за управление на корпоративните финанси и инвентар е SAP R/3.
 • MyIFCO™ предлага опростено оформление и лесна за използване навигация, наред с интелигентни функции за търсене и възможности за изтегляне на файлове.

Други функции на MyIFCO™ Ви позволяват да регистрирате движенията на Вашите поръчки до ниво магазин. Като търговец на дребно, Вие можете да проследите например колко ПКМУ са във Вашия обект и колко са събрани от IFCO. Това Ви помага да идентифицирате потенциална неефикасност или загуба по веригата на доставки.

Поръчване на ПКМУ

MyIFCO™ онлайн поръчване Ви позволява да поръчате ПКМУ на IFCO от всяко дигитално устройство.

Предимствата за Вас:

 • Обработване на множество поръчки едновременно.
 • Предварително настроени параметри, включително "Моите предпочитания", Ви насочват при избора на модели, количества и дати.
 • Преглеждане на всички предстоящи поръчки и насрочени доставки с един поглед в календарния изглед.
 • Лесно връщане на излишните ПКМУ на IFCO.
 • Не се изисква инвестиция и няма нужда от обучение.

Научете повече

Cъбиране на ПКМУ

MyIFCO™ recollect Ви предоставя функции за събиране и инспекция на Вашия смартфон.

Предимствата за Вас:

 • Бързо сканиране на стифирани контейнери или дори на смесени палети за възможно по-лесно преброяване и идентифициране на ПКМУ на IFCO за събиране.
 • Правилно разпределяне на пълен товар на камион с предварително настроени параметри.
 • Рационализирано управление на инвентара от ПКМУ на IFCO, които са върнати в центровете за обслужване.
 • MyIFCO™ recollect прави управлението на Вашите обединени активи по-лесно от всякога.

Научете повече

Процеси на почистване

SmartGuardian™ гарантира прецизно почистване и дезинфекция на ПКМУ на IFCO.

Предимствата за Вас:

 • SmartGuardian™ следи напълно автоматизираните ни процеси на измиване и дезинфекция, след което създава доклад за всички параметри.
 • IFCO съхранява данни за измиването, за да Ви предостави одитна пътека за безопасността на храните на ниво палети.
 • Нашият високотехнологичен мониторинг Ви уверява, че продуктите избягват замърсяване чрез

Научете повече

IFCO дигитализация: Използване на технология там, където е логично

Използваме технология със сензори за разпознаване на ПКМУ там, където това е логичното решение за Вашия бизнес. Нашите най-съвременни информационни системи улесняват управлението на Вашия инвентар. Те включват уеб базирана клиринг система и симулация с цел оптимизиране на логистиката. Можете да персонализирате нивото на детайлите в дигиталните функции съгласно нуждите на Вашия бизнес.

Повишаване на ефикасността по веригата на доставка на храни

Много от нашите клиенти все повече базират операциите и услугите си по веригата на доставка на храни на дигитални технологии, като така увеличават прозрачността за потребителите. В дигиталното селско стопанство се използват роботика, сензори и сателитни системи. Проследяването на доставките на пресни продукти продължава в логистичните операции чрез радиочестотна идентификация (RFID), клетъчна или сателитна технология. В автоматизираните складове роботи и конвейери извършват сортиране и вземане на поръчките. Много търговци на дребно също автоматизират процесите си и използват анализ на данни за по-точно прогнозиране на търсенето.

За всяка от тези стъпки нарастващият каталог с дигитални услуги на IFCO подобрява ефикасността, поддържа по-интегрирани бизнес потоци и помага за осигуряването на безопасността на храните. Нашият нарастващ набор от взаимосвързани и онлайн услуги също Ви помага да работите по-бързо, а ние продължаваме да правим нововъведения. Разработването на най-съвременни дигитални услуги като MyIFCO™ и свързаността на данни дават на IFCO гъвкавост, за да можем по-добре да задоволим, реагираме или дори да предвидим Вашите нужди и желания. Всеки ден ние в IFCO работим усърдно, за да имате възможно най-добрия клиентски опит.

Стимулиране на иновациите за по-добра верига на доставки

Продуктите ни се нареждат сред най-устойчивите опаковъчни решения на пазара, спестявайки природни ресурси и предлагайки различни устойчиви предимства. Но IFCO е лидер не само по отношение на устойчивостта – освен това сме една наистина новаторска компания и пионер в дигитализацията на веригата на доставки.

Прочетете още

Открийте още предимства от използването на ПКМУ на IFCO:

Намаляване на разходите и постигане на икономии с пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

One-touch system на IFCO Ви спестява място, време и пари

Качество на храните с пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

Намалете въздействието върху околната среда, като използвате пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

Изчислете предимствата за Вас