MyIFCO™ - дигитални услуги, създадени за Вас

За да Ви спести време и пари, IFCO предлага набор от дигитални услуги, като продължава да прави нововъведения. Ние Ви помагаме да управлявате Вашите обединени активи с по-малко усилия, така че да можете да работите по-ефективно.

Дигитализацията и автоматизацията в хранителната индустрия

В хранителната индустрия дигиталните процеси и автоматизацията увеличават прецизността, удобството и производителността и Ви помагат да намалите разходите за единица продукт. Но преди всичко такива инвестиции и разработки целят да осигурят възможно най-високата безопасност на храните. С MyIFCO™ и другите онлайн инструменти на IFCO продължаваме да разширяваме дигиталните си услуги, за да подпомагаме тези цели. Нашите онлайн инструменти и възможности за мобилно управление намаляват усилията, които трябва да полагате за управлението на Вашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ), което Ви спестява време и пари.

Чрез иновация на всеки етап от IFCO SmartCycle, ние намаляваме работното Ви натоварване. А стабилната конструкция и стандартизираните размери на ПКМУ на IFCO позволяват автоматизация, която е от ключово значение за бързата и икономична дистрибуция на храни.

Дигитализацията и автоматизацията вървят ръка за ръка. Тъй като технологията става все по-важен фактор във веригата на доставка на храни, Вие се нуждаете от надежден партньор, който е оборудван за тези две променящи индустрията тенденции.

Пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO са оптимални за автоматизирани процеси

Правилната опаковка е от основно значение за ефикасното действие на складовата автоматизация. Само правилните методи на обработване, транспорт, складиране и представяне в търговските обекти осигуряват най-високо ниво на безопасност на храните и предотвратяват скъпо струващи щети по продуктите и тяхното бракуване.

Прочетете още

Повишаване на ефикасността по веригата на доставка на храни

Вашето дигитално онлайн пътешествие с IFCO започва в MyIFCO™ – зоната на Вашия индивидуален клиентски акаунт. MyIFCO™ цялостно опростява управлението на Вашите процеси на обединяване. Можете да изпълнявате цялата администрация на ПКМУ на IFCO на едно място, включително онлайн поръчване, инвентаризация и събиране. Можете да сте сигурни, че хостингът и сигурността са централни теми за IFCO онлайн. Вашите данни са защитени.

Предимствата за Вас:

 • Влизането в IFCO е лесно. Получавате достъп до тази защитена с парола услуга безплатно, като използвате Вашия клиентски идентификатор.
 • Не е нужно изтегляне на софтуер.
 • На разположение на повече от 20 езика.
 • MyIFCO™ Ви позволява директен контакт с местния център за обслужване на клиенти.
 • Можете да адаптирате нашата клиринг услуга съгласно Вашите нужди.
 • Нашият интерфейс за управление на корпоративните финанси и инвентар е SAP R/3.
 • MyIFCO™ предлага опростено оформление и лесна за използване навигация, наред с интелигентни функции за търсене и възможности за изтегляне на файлове.

Други функции на MyIFCO™ Ви позволяват да регистрирате движенията на Вашите поръчки до ниво магазин. Като търговец на дребно, Вие можете да проследите например колко ПКМУ са във Вашия обект и колко са събрани от IFCO. Това Ви помага да идентифицирате потенциална неефикасност или загуба по веригата на доставки.

Поръчване на ПКМУ

MyIFCO™ онлайн поръчване Ви позволява да поръчате ПКМУ на IFCO от всяко дигитално устройство.

Предимствата за Вас:

 • Обработване на множество поръчки едновременно.
 • Предварително настроени параметри, включително "Моите предпочитания", Ви насочват при избора на модели, количества и дати.
 • Преглеждане на всички предстоящи поръчки и насрочени доставки с един поглед в календарния изглед.
 • Лесно връщане на излишните ПКМУ на IFCO.
 • Не се изисква инвестиция и няма нужда от обучение.

Научете повече

Cъбиране на ПКМУ

MyIFCO™ recollect Ви предоставя функции за събиране и инспекция на Вашия смартфон.

Предимствата за Вас:

 • Бързо сканиране на стифирани контейнери или дори на смесени палети за възможно по-лесно преброяване и идентифициране на ПКМУ на IFCO за събиране.
 • Правилно разпределяне на пълен товар на камион с предварително настроени параметри.
 • Рационализирано управление на инвентара от ПКМУ на IFCO, които са върнати в центровете за обслужване.
 • MyIFCO™ recollect прави управлението на Вашите обединени активи по-лесно от всякога.

Научете повече

Процеси на почистване

SmartGuardian™ гарантира прецизно почистване и дезинфекция на ПКМУ на IFCO.

Предимствата за Вас:

 • SmartGuardian™ следи напълно автоматизираните ни процеси на измиване и дезинфекция, след което създава доклад за всички параметри.
 • IFCO съхранява данни за измиването, за да Ви предостави одитна пътека за безопасността на храните на ниво палети.
 • Нашият високотехнологичен мониторинг Ви уверява, че продуктите избягват замърсяване чрез

Научете повече

IFCO дигитализация: Използване на технология там, където е логично

Използваме технология със сензори за разпознаване на ПКМУ там, където това е логичното решение за Вашия бизнес. Нашите най-съвременни информационни системи улесняват управлението на Вашия инвентар. Те включват уеб базирана клиринг система и симулация с цел оптимизиране на логистиката. Можете да персонализирате нивото на детайлите в дигиталните функции съгласно нуждите на Вашия бизнес.

Повишаване на ефикасността по веригата на доставка на храни

Много от нашите клиенти все повече базират операциите и услугите си по веригата на доставка на храни на дигитални технологии, като така увеличават прозрачността за потребителите. В дигиталното селско стопанство се използват роботика, сензори и сателитни системи. Проследяването на доставките на пресни продукти продължава в логистичните операции чрез радиочестотна идентификация (RFID), клетъчна или сателитна технология. В автоматизираните складове роботи и конвейери извършват сортиране и вземане на поръчките. Много търговци на дребно също автоматизират процесите си и използват анализ на данни за по-точно прогнозиране на търсенето.

За всяка от тези стъпки нарастващият каталог с дигитални услуги на IFCO подобрява ефикасността, поддържа по-интегрирани бизнес потоци и помага за осигуряването на безопасността на храните. Нашият нарастващ набор от взаимосвързани и онлайн услуги също Ви помага да работите по-бързо, а ние продължаваме да правим нововъведения. Разработването на най-съвременни дигитални услуги като MyIFCO™ и свързаността на данни дават на IFCO гъвкавост, за да можем по-добре да задоволим, реагираме или дори да предвидим Вашите нужди и желания. Всеки ден ние в IFCO работим усърдно, за да имате възможно най-добрия клиентски опит.

Стимулиране на иновациите за по-добра верига на доставки

Продуктите ни се нареждат сред най-устойчивите опаковъчни решения на пазара, спестявайки природни ресурси и предлагайки различни устойчиви предимства. Но IFCO е лидер не само по отношение на устойчивостта – освен това сме една наистина новаторска компания и пионер в дигитализацията на веригата на доставки.

Прочетете още

Открийте още предимства от използването на ПКМУ на IFCO:

Намаляване на разходите и постигане на икономии с пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

One-touch system на IFCO Ви спестява място, време и пари

Качество на храните с пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

Намалете въздействието върху околната среда, като използвате пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

Изчислете предимствата за Вас

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?