Намалете въздействието върху околната среда, като използвате пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

В жизнения си цикъл нашите продукти използват по-малко природни ресурси от алтернативите решения за еднократна употреба, като се започне от енергията и материалите, използвани в производството им, през почистването и поправянето, до рециклирането им. И тъй като имат по-добри характеристики за транспортиране – могат да се подредят сигурно и запазват неогъващата си структура – те предлагат също и индиректни ползи за околната среда. Намаляват се загубите на храна, поради което се изискват по-малко енергия и ресурси за подмяна на развалените продукти.

Environmental Reduction Estimator

about this tool

About this tool

Estimates are based on the following studies: Carbon Footprint of Food Packaging, conducted by the Fraunhofer Institute; Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Reusable Packaging Containers and Corrugate Containers, conducted by Franklin Associates - ISO14040/44 and peer reviewed; Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables according to the type of packaging conducted by the Fraunhofer Institute.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Свържете се с нас, за да направите личната си оценка

Намаляване на отпадъците, емисиите и потреблението на вода

С преминаването към ПКМУ на IFCO се намалява въздействието на веригата на доставки върху околната среда: по-малко изхвърлени отпадъци, по-малко използвани природни ресурси.

Намаляване на отпадъците чрез сътрудничество: ПКМУ на IFCO са важна част от програмите за устойчивост на водещи търговци на хранителни продукти.

Какво се постига с ПКМУ на IFCO

Произвежда се с до 60% по-малко CO2, като същевременно се спестява енергия

Използването на ПКМУ на IFCO вместо опаковки за еднократна употреба означава значително намаляване на CO2. Това е така, защото ПКМУ на IFCO са проектирани за многократна употреба. Няма нужда да се рециклират и преработват след всяко ползване, както е при опаковките за еднократна употреба.

86% по-малко отпадъци за сметищата

ПКМУ на IFCO намаляват създаването на твърди отпадъци с 86% благодарение на дългия си жизнен цикъл и на факта, че са напълно рециклируеми. Всеки от тях се използва между 30 и 120 пъти, преди да се извади от обращение заради износване, повреди или промени в дизайна. А в края на живота си всеки от тях се гранулира и се използва за създаване на нови ПКМУ.

Потребление на 80% по-малко вода

Технологията за рециклиране на вода в много от нашите съвременно оборудвани центрове за измиване намалява потреблението на вода с над една трета за всяко измиване. В сравнение с това, системите за опаковки за еднократна употреба използват 80% повече вода през жизнения им цикъл поради интензивното потребление на вода при производството им (без значение от съдържанието на рециклирани материали), както и във фазите на тяхното рециклиране и изхвърляне.

Намаляване с над 96% на загубите на продукти

ПКМУ намаляват загубите на храни и осигуряват по-високо качество на продуктите в магазините. Запазвайки пресните храни по-свежи за по-дълго, ПКМУ на IFCO водят до по-малко отпадъци от хранителни продукти.

Устойчивост

В свят на еднорози бъдете зебра.

Прочетете още

Открийте още предимства от използването на ПКМУ на IFCO

Намаляване на разходите и постигане на икономии с пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

Изчислете предимствата за Вас

Качество на храните с пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

One-touch system на IFCO Ви спестява място, време и пари

MyIFCO™ - дигитални услуги, създадени за Вас

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?