Открийте предимствата от използването на пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

Със системата за обединяване на IFCO нашите клиенти споделят ПКМУ в непрекъсната верига, използвайки ги както и когато се нуждаят от тях. Това помага на клиентите ни да понижат разходите и да намалят въздействието си върху околната среда, като същевременно спестяват време и складово пространство.

Намаляване на разходите и постигане на икономии с пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

Когато компаниите увеличат ползването на ПКМУ на IFCO, те забелязват, че работата с контейнерите и използването на пространството стават по-ефикасни, а щетите по продуктите намаляват. Например верига супермаркети, използваща ПКМУ само за 20% от своите пет милиона годишни доставки на пресни храни, ще спести €96.700 – €210.896$110 000 – 240 000 на година.

Прочетете още

Качество на храните с пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

Използването на ПКМУ на IFCO осигурява безопасно транспортиране на малотрайни храни и удължаване на трайността им. Това са добри новини за качеството на храните, тъй като по-висок процент пресни продукти достига мястото на продажба в запазено състояние и тези стоки остават свежи за по-дълго.

Прочетете още

Намалете въздействието върху околната среда, като използвате пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO

В жизнения си цикъл нашите продукти използват по-малко природни ресурси от алтернативите решения за еднократна употреба, като се започне от енергията и материалите, използвани в производството им, през почистването и поправянето, до рециклирането им. И тъй като имат по-добри характеристики за транспортиране – могат да се подредят сигурно и запазват неогъващата си структура – те предлагат също и индиректни ползи за околната среда.

Прочетете още

Изчислете предимствата за Вас

С нашия калкулатор за преценяване на намаляването на въздействието върху околната среда можете да изчислите екологичните икономии, които постигате чрез използването на пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO във Вашата верига на доставки на пресни продукти.

Прочетете още

One-touch system на IFCO Ви спестява място, време и пари

Пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ) на IFCO отиват директно от производителя до мястото на продажба, като по пътя си намаляват работата, нуждата от складово пространство и отпадъците от опаковки. Те се подменят бързо и лесно в отделите за пресни храни, спестявайки Ви време и пари.

Прочетете още

MyIFCO™ - дигитални услуги, създадени за Вас

За да Ви спести време и пари, IFCO предлага набор от дигитални услуги, като продължава да прави нововъведения. Ние Ви помагаме да управлявате Вашите обединени активи с по-малко усилия, така че да можете да работите по-ефективно.

Прочетете още

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?