Стимулиране на иновациите за по-добра верига на доставки

Продуктите ни се нареждат сред най-устойчивите опаковъчни решения на пазара, спестявайки природни ресурси и предлагайки различни устойчиви предимства. Но IFCO е лидер не само по отношение на устойчивостта – освен това сме една наистина новаторска компания и пионер в дигитализацията на веригата на доставки.

Иновация – основата на нашия успех

Иновациите са в основата на успеха на нашия бизнес и това не е случайно: Подали сме общо 1174 заявки за патенти за непрекъснато подобряване на нашите продукти и създаване на иновативни нови решения за веригата на доставки. Но IFCO не въвежда иновации само заради новаторството. Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да разберем от какво наистина се нуждаят. Предаваме директно на клиентите и партньорите си иновативната мощ на нашите най-съвременни продукти, за да създадем по-добра верига на доставки за всички, като продължаваме да правим нововъведения.

IFCO прави нововъведения в три сфери:

Продукти:

Нашите екологично устойчиви и иновативни пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

Услуги:

Иновации на всеки етап от модела на кръгова икономика SmartCycle™ – от доставката до измиването и складирането на ПКМУ

Дигитализация:

Дигитални решения за повишена ефикасност по цялата верига на доставки

Иновативни опаковъчни решения за различни отрасли

ПКМУ на IFCO се нареждат сред най-иновативните опаковъчни решения на пазара. ПКМУ на IFCO се използват съгласно модела на кръгова икономика SmartCycle™, който не само намалява разходите и консумацията на ресурси, но и повишава ефикасността на веригата на доставки. Също така нашите контейнери имат множество иновативни характеристики за избягване на щети по продуктите и оптимизиране на работните потоци.

IFCO има значителен опит с ПКМУ не само за плодове и зеленчуци, но също и за други продукти като хляб, месо, риба, яйца и банани. Опитът ни позволява да разработваме най-съвременни продукти и услуги, които отговарят на изискванията на нашите клиенти перфектно. Общо предлагаме над 70 различни модела и размера ПКМУ, като непрекъснато продължаваме да ги усъвършенстваме.

Научете повече

Тясно сътрудничество с клиентите

IFCO усъвършенства своето портфолио от продукти и услуги като част от продължаващата ни изследователска и развойна програма. В основата на това са нашите клиенти: Непрекъснато работим в тясно сътрудничество с всички наши клиенти, за да им помогнем да подобрят продуктивността на веригата си на доставки, да оптимизират работата с нашето оборудване и да намалят разходите.

Затова продуктите ни не са създадени самоцелно, а за да отговарят перфектно на реални изисквания. Вслушваме се в нашите клиенти, сътрудничим си с тях и им предоставяме решенията, от които те наистина се нуждаят. Новите продукти първо се тестват при клиенти, преди да станат широко достъпни.

Продуктова иновация, отговаряща на реални изисквания

IFCO е подала 1174 заявки за патенти през последните 20 години, които създават основата за водещата позиция на компанията ни като германски лидер в иновациите. Патентите включват:

  • Механизмът Lift Lock, който е най-ергономичното и удобно за клиента решение за отваряне и затваряне на пластмасови контейнери, драстично оптимизирайки работата в магазините и складовете.

  • Оптимална вентилация за увеличаване на трайността на пресните продукти и намаляване на загубите на храни с 96%.

  • Намалена височина на сгънатите ПКМУ за увеличаване до максимум на оползотворяването на пространство и намаляване на емисиите на CO2 чрез възможността за натоварване на повече контейнери в един камион.

  • Чрез патентоване и променяне на дизайна на основата на нашите ПКМУ ние можахме да оптимизираме процесите на вземане и да подпомогнем автоматизацията.

Новини

IFCO awarded as German Innovation Leader

IFCO SYSTEMS, the leading global provider of reusable packaging solutions for fresh foods, has been recognized by the F.A.Z. Institute as an innovation leader in Germany.

Прочетете още

Подгответе Вашата верига на доставки за бъдещето с дигитални решения от IFCO

IFCO предвиди голямото търсене на решения за дигитални услуги, изисквани от компаниите, за да повишат ефикасността си и да останат конкурентноспособни. Все повече процеси във веригата на доставки се дигитализират, което поставя големи предизвикателства пред компаниите, но също така им предоставя и големи възможности. Съвременните дигитални услуги на IFCO са лесни за внедряване и позволяват на клиентите да рационализират процесите си и да работят по-ефикасно.

  • MyIFCO™ позволява на клиентите да управляват всички процеси на обединяване и цялата администрация на ПКМУ на IFCO, включително онлайн поръчване, транзакции за депозиране, инвентаризация и събиране.

  • MyIFCO™ Online Ordering позволява лесно и удобно поръчване на ПКМУ от всяко дигитално устройство.

  • MyIFCO™ Recollect скоро ще предостави функции за събиране и инспекция на смартфоните на клиентите.

  • SmartGuardian™ гарантира прецизно почистване и дезинфекция на ПКМУ на IFCO в съответствие с най-високите хигиенни стандарти.

MyIFCO™ - дигитални услуги, създадени за Вас

За да Ви спести време и пари, IFCO предлага набор от дигитални услуги, като продължава да прави нововъведения. Ние Ви помагаме да управлявате Вашите обединени активи с по-малко усилия, така че да можете да работите по-ефективно.

Прочетете още

Иновативна верига на доставки за всички

Нашите иновативни продукти, услуги и дигитални решения позволяват веригата на доставки да бъде по-добра за всички. Производителите и търговците на дребно получават продуктите, които наистина са им необходими, за да посрещнат нуждите си и да се справят с бъдещите предизвикателства. Иновативната мощ на IFCO позволява на компаниите да подготвят веригите си на доставки за бъдещето и очертаващите се тенденции – дигитализация, автоматизация и постоянно нарастващи потребителски изисквания.

И последно, но не по-малко значимо, ефектите от иновативната сила на IFCO достигат и до крайните потребители, които могат да се наслаждават на най-свежите и здравословни продукти и отлично преживяване при пазаруване. Това повишава както удовлетвореността на клиентите, така и приходите.

Открийте нашите хранителни решения за

Плодове и зеленчуци 

Решения за опаковане

Банани

Решения за опаковане

Месо

Решения за опаковане

Хляб

Решения за опаковане

Яйца

Решения за опаковане

Риба

Решения за опаковане

Други решения

Решения за опаковане

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?