IFCO – Вашият доверен партньор относно безопасността на храните

За IFCO безопасността на храните е приоритет. IFCO се ангажира за осигуряване на безопасността на храните и хигиената на нашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ). Използвани за милиарди доставки на малотрайни стоки от 1992 година насам, ПКМУ на IFCO никога не са били идентифицирани като източник на риск за безопасността на храните. Научете как наблягаме на този ангажимент чрез нашите превъзходни продукти, стриктни процеси на дезинфекция, редовно тестване и отдадени специалисти.

ПКМУ на IFCO имат перфектно минало по отношение на безопасността на храните

Ние се интересуваме от важните за Вас неща. Работим изключително усърдно за установяване на програми за безопасност на храните и за стандартизиране на глобалните ни процеси, защото първо трябва да гарантираме безопасността на храните, преди да можем да доставяме най-пресните храни по най-икономичен начин. Нашите ПКМУ са със сертифицирано предназначение за храни. Нашите процедури и процеси на измиване са международно сертифицирани по най-високите стандарти на хранителната индустрия. Специалистите ни разполагат с десетилетия опит. Всички тези елементи са взаимно свързани, като всеки от тях създава основата за следващия.

В система за обединяване като IFCO SmartCycle, почистването и дезинфекцирането на ПКМУ са от критично значение. Използваме високо автоматизирани процеси, които са предназначени за деактивиране или отстраняване на човешките и растителните патогени. Никога не е имало документирани случаи на пренасяне на растителни вируси от ПКМУ на IFCO. Нашите ПКМУ преминават през предварително измиване, миене, изплакване и дезинфекциране с дезинфектант, преди да се изпратят отново. Понеже непрестанно следим процесите чрез собствената ни система SmartGuardian™, гарантираме най-високи нива на продуктово качество и хигиена.

IFCO насърчава внедряването на програми за безопасност на храните

Във веригата на доставки на пресни продукти безопасността на храните е от критично значение. Ние в IFCO демонстрираме ангажираността си към безопасността на храните във всичко, което правим. Полагаме значителни усилия за наблюдение на процесите и внедряване на програми за безопасност на храните, защото тази нагласа е от ключово значение. Всяка процедура включва анализ на рисковете и установяване на критични точки, паралелно с проверка и документиране на методите. Но никой процес не може да функционира, без служителите да имат правилната култура: Персоналът Ви трябва да приеме тези принципи в ежедневните си нагласи и действия.

Можем да Ви помогнем да повишите осведомеността относно безопасността на храните във Вашия бизнес.

Научете как нашите служители, продукти и услуги могат да подпомогнат Вашите усилия относно безопасността на храните. Например чрез нашата идентификация на палети можете да сте сигурни, че ПКМУ на IFCO пристигат хигиенично чисти. С възможностите ни за проследяване можете да следите студената верига. Открийте също и защо нашата намалява нуждата да се докосват продуктите.

IFCO изпълнява изискванията на глобалните методологии и ги надвишава

Вниманието, което обръщаме на качеството, хигиената и тестването, е потвърдено от външни организации.

  • Сертифицирани сме съгласно текущите добри производствени практики (CGMP), които осигуряват правилен мониторинг на производствените процеси.
  • Също така сме сертифицирани за управление на качеството (ISO 9001).
  • А от особено значение е, че нашият процес на почистване се проверява от независими трети страни, така че да съответства на най-високите глобални индустриални стандарти и стандарти за безопасност на храните и хигиена.
  • Чести тествания и проверки от трети страни доказват, че нашите процеси на почистване и дезинфекция са изключително ефикасни при отстраняването на микроорганизми, токсични субстанции и други замърсявания.
  • Тези тествания потвърждават, че дезинфекцираните ПКМУ на IFCO са също толкова безопасни, колкото и новите контейнери, независимо дали за многократна или еднократна употреба.
  • Спокойно можете да използвате ПКМУ на IFCO като опаковъчни решения за пресни продукти и малотрайни храни.

IFCO има валидирани процеси на измиване

При преминаването на ПКМУ на IFCO през затворената верига SmartCycle™, на тях им са прави редовен мониторинг на ниво палети. В нашите високо автоматизирани центрове за измиване всеки ПКМУ се измива и дезинфекцира индивидуално в рамките на валидиран процес и в съответствие със строги фирмени насоки, които се използват в центровете ни по целия свят.

Науката зад нашия най-съвременен процес на измиване

Също така искаме да разберете науката зад нашия най-съвременен процес на почистване и дезинфекциране, който е предназначен да деактивира или отстрани широк спектър от човешки и растителни патогени.

Системата на IFCO SmartGuardian™ непрекъснато следи процесите, като данните се валидират редовно.

Нашите партньори гарантират

Глобалният ни партньор за дезинфекциране гарантира, че почистващите препарати и дезинфектантите са ефикасни срещу вируси и бактерии. Разгледайте един център за измиване на IFCO тук.

Проучвания с „предизвикателства за почистване"

Като част от нашия процес за валидиране извършваме допълнителни проучвания с „предизвикателства за почистване", за да осигурим, че процесът ни на измиване е ефикасен при премахването или деактивирането както на човешки, така и на растителни патогени. Тези проучвания доказват отсъствието на риск от пренасяне на замърсители от нашите ПКМУ.

Научете повече

IFCO назначава специалисти по безопасност на храните

ПКМУ на IFCO непрекъснато се тестват и се удостоверяват, че са без замърсители. Уверени сме, че строгото дезинфекциране и стандартизираните ни процеси предоставят хигиенично чисти ПКМУ. Като част от нашата ангажираност разполагаме със специалисти по безопасност на храните, които да управляват политиките и да следят процесите или да реагират на потенциални заплахи. Те осигуряват нашите процеси винаги да са най-съвременните на пазара и преди всичко да са безопасни за Вашите продукти.

Ако имате въпроси относно безопасността на храните или по теми, свързани с измиването, моля, свържете се с нашия Директор по безопасност и качество на храните в IFCO.

Stories

Expert advice from IFCO’s Global Director of Food Safety

IFCO takes food safety seriously. The company’s Director of Food Safety and Quality, Jeffery Mitchell, is an expert in food-borne illness prevention.

Прочетете още

Клиентите се доверяват на IFCO като партньор, осигуряващ безопасност на храните

Клиентите ни най-добре разказват историята за безопасността на храните. Производителите работят усърдно, за да отгледат и приберат стоката си и да я транспортират до търговците и потребителите бързо и безопасно.

Те са уверени, че методите на измиване и дезинфекциране на IFCO отстраняват замърсителите и микроорганизмите, включително бактериите и растителните вируси. И знаят, че продуктите им са на сигурно място в ПКМУ на IFCO.

Придружете италиански производители, които транспортират пресните си продукти в ПКМУ на IFCO и които имат доверие на IFCO, че осигурява безопасност на храните.

Безопасността на храните е нашият приоритет. Имате още въпроси?

Моля, свържете се с нас!

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?