Нашият експертен опит в обединяването на пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

IFCO е глобален лидер на пазара за услуги за ПКМУ вече повече от 25 години. Непрекъснато се стремим да Ви предоставяме най-добрите решения за Вашия бизнес. Не само за да помогнем за подобряването на Вашите операции, но и като част от един по-голям стремеж за доставяне на по-пресни и по-здравословни хранителни продукти на света.

Нашият девиз е „A better supply chain serves us all" и той олицетворява това, което правим всеки ден. Затова силно вярваме в споделянето на експертния ни опит със заинтересованите страни с цел оптимизирането на веригата на доставки на пресни храни по най-рентабилния и екологичен начин. Нашето голямо покритие и глобалната ни мрежа, близкото сътрудничество с нашите клиенти и вътрешният ни стимул за непрекъснато подобряване на нашите решения ни позволяват всеки ден да разширяваме познанията и експертния си опит в обединяването на ПКМУ.

Нашият екип от експерти, заедно със споделяните ни с Вас специализирани познания, пазарни проучвания, референтни случаи, CEO insights и теми, свързани с автоматизацията и иновацията, са на Ваше разположение, за да Ви помогнат по пътя към една по-добра верига на доставки.

Можете спокойно да се свържете с нашия екип от експерти, в случай че имате въпроси или нужда от консултация.

Референтни случаи

IFCO разполага с най-голямото покритие и мрежа в света и оперира от 1992 година в близко сътрудничество с клиентите си за създаване на по-ефикасна верига на доставки на пресни продукти. .

Прочетете още

Пазарни проучвания

IFCO е глобален лидер на пазара за услуги за пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) вече повече от 25 години. Непрекъснато се стремим да Ви предоставяме най-добрите решения за Вашия бизнес, не само за да помогнем за подобряването на Вашите операции, но и като част от един по-голям стремеж за доставяне на по-пресни и по-здравословни хранителни продукти на света.

Прочетете още

CEO Insights

С течение на времето поведението и предпочитанията на потребителите при пазаруване повлияват на опита на търговците на дребно и на веригата на доставки на пресни продукти. Технологията ще позволи промяна, а променящите се очаквания на пазаруващите ще я стимулират.

Прочетете още

По-висока ефикасност на автоматизацията с ПКМУ на IFCO

IFCO е на челна позиция в сферата на иновациите, които подпомагат производителите и търговците, стремящи се да доставят по-свежи и по-здравословни храни по света.

Прочетете още

Стимулиране на иновациите за по-добра верига на доставки

Продуктите ни се нареждат сред най-устойчивите опаковъчни решения на пазара, спестявайки природни ресурси и предлагайки различни устойчиви предимства.

Прочетете още