Нашият експертен опит в обединяването на пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ)

IFCO е глобален лидер на пазара за услуги за ПКМУ вече повече от 30 години. Непрекъснато се стремим да Ви предоставяме най-добрите решения за Вашия бизнес. Не само за да помогнем за подобряването на Вашите операции, но и като част от един по-голям стремеж за доставяне на по-пресни и по-здравословни хранителни продукти на света.

A better supply chain serves us all

Нашият девиз е „A better supply chain serves us all" и той олицетворява това, което правим всеки ден. Затова силно вярваме в споделянето на експертния ни опит със заинтересованите страни с цел оптимизирането на веригата на доставки на пресни храни по най-рентабилния и екологичен начин. Нашето голямо покритие и глобалната ни мрежа, близкото сътрудничество с нашите клиенти и вътрешният ни стимул за непрекъснато подобряване на нашите решения ни позволяват всеки ден да разширяваме познанията и експертния си опит в обединяването на ПКМУ.

Нашият екип от експерти, заедно със споделяните ни с Вас специализирани познания, пазарни проучвания, референтни случаи, CEO insights и теми, свързани с автоматизацията и иновацията, са на Ваше разположение, за да Ви помогнат по пътя към една по-добра верига на доставки.

Глобален мащаб, локален експертен опит: подкрепата, от която се нуждае Вашият бизнес, на което и да е място

0 клиенти

0 милиона продукти

0 милиард пратки

0 страните на действие

0 Центрове за измиване

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?