Нашата програма Zero Harm

IFCO участва в продължаваща програма за подобряване, която цели да постигне Zero Harm (нулеви вреди) във всички наши бизнес сфери: околна среда, хора, компания.

B IFCO ние се стремим към:

  • Нулеви екологични щети чрез предоставяне на поначало устойчиви продукти и услуги
  • Нулеви наранявания на нашите служители и на всички, които работят с ПКМУ на IFCO
  • Нулево накърняване на човешките права чрез придържане към най-високите световни стандарти за безопасност и многообразие на работната сила.

Бизнес моделът на IFCO е поначало устойчив, защото се основава на споделянето, повторната употреба и поправянето на оборудване – ние наричаме тази система SmartCycle и за нея ще научите повече по-долу.

IFCO SmartCycle - Кръговият подход

Бизнес моделът на IFCO се основава на концепцията за кръгова икономика. Нашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ) са предвидени за споделяне и многократна употреба за една по-устойчива верига на доставки.

Прочетете още

Безопасност – нулеви наранявания за всички

ПКМУ на IFCO са проектирани за безопасно използване от всички в цялата верига на доставки – от собствените ни служители, както и от всички, които работят с нашите ПКМУ. Ергономичните дръжки осигуряват безопасна работа, а оптималното подреждане на нашите сгъваеми контейнери един върху друг прави товарите сигурни при транспортиране и в складовете. Всички наши ПКМУ са стандартизирани и модулни с цел намаляване на обработката и сортирането. А където има по-малко движение, там рискът от нараняване е по-малък.

Също така на всеки почистващ цикъл IFCO осъществява строг контрол за осигуряване на качеството, за да осигури безопасността и съответствието на нашите ПКМУ с най-високите хигиенни стандарти и да запази чистотата на храните и здравето на хората.

IFCO – Вашият доверен партньор относно безопасността на храните

За IFCO безопасността на храните е приоритет. IFCO се ангажира за осигуряване на безопасността на храните и хигиената на нашите пластмасови контейнери за многократна употреба (ПКМУ).

Прочетете още

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?