В свят на еднорози
бъдете зебра.

Еднорозите са готини, но (за съжаление) не са истински. Те са фукльовци, които не стават за нищо. Само дим без огън. Само въздух под налягане. Схващате идеята.

Зебрите обаче? Устойчиви и енергични, те се грижат една за друга дори когато препускат към хоризонта. Освен това те са истински.

По-малко блясък, повече съдържание – подобно на зебрите, ние също се стремим към това. Ето защо сме устремени да бъдем внимателна и отговорна компания, която се грижи за нашите хора с бизнес модел, защитаващ нашата планета. Проправяме устойчив, издръжлив и печеливш път – с глава в облаците, но с крака, здраво стъпили на земята.

И преди да си помислите, че на зебрите им липсва уникалността на нашите митични еднорози, нека Ви припомним, че шарките на всяка зебра са уникални. Точно така. Заедно ние сме уникални.

Процъфтяване в Кръговата икономика

За нас устойчивостта е начин на живот, който влияе на всичко, което правим. Ние не просто създаваме решения за опаковки за многократна употреба и спираме дотам. Насърчаването на кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите е основен приоритет за нас. Така е от три десетилетия.

Ангажиментът ни да разработваме иновативни решения, които водят до икономии по цялата верига за доставки на пресни хранителни продукти, прави нашите решения за опаковки за многократна употреба лесен избор. Оперативна ефективност и екологични предимства – с един замах. Нашите клиенти са намалили щетите по продуктите с над 96% и са намалили емисиите на CO2 с до 60% след преминаване към нашите продукти и услуги, базирани на нашия модел за верига на доставки – споделяне и повторно използване.

Ние сме тук, за да направим промяна – присъединете се към нас в мисията ни да изградим по-равнопоставено и по-устойчиво бъдеще. Защото наистина е време да спрем да гледаме на това като на проблем, който трябва да се реши от някой друг.

“Нашите иновативни решения са съвместими с изискванията за по-отговорен и устойчив канал за доставки – такъв, който допринася за по-високо качество и по-дълъг живот на продукта”

Присъединете се към нашето ESG пътешествие

За нас, да живеем според ценностите си означава да прилагаме намеренията си всеки ден. Това означава да намираме нови начини да процъфтяваме, да бъдем по-добър и по-отговорен бизнес.

Затова изготвихме амбициозна стратегия за екологично, социално и корпоративно управление (ESG), насочена към бизнеса, планетата и обществото, за да наложим нов стандарт в индустрията и да осигурим солидна основа за един процъфтяващ свят.

Свалете нашия пълен ESG отчет

Какво означава устойчиво развитие за нас:

Процъфтяващ бизнес

Процъфтяваща планета

Процъфтяващо общество

Процъфтяващ бизнес – Култивиране на устойчивост чрез кръгова икономика и иновации

Знаем, че нашите партньори ги е грижа за изграждането на устойчиво бъдеще също колкото и нас. Затова насърчаваме кръговата икономика, правим иновации и усъвършенстваме начина си на работа. Иновации като нашия революционен SmartCycle позволиха на клиентите ни по целия свят значително да намалят емисиите и отпадъците си.

За да надградим нашата солидна основа, ние имаме за цел до 2025 г. да удвоим екологичните предимства на нашия бизнес модел, да приложим най-добрите бизнес политики, да разширим иновативната си гама от продукти и да споделим тези ползи с нашите ключови заинтересовани страни.

Процъфтяваща планета – Опазване на природните ресурси чрез възприемане и надграждане на концепцията за кръгова икономика

Споделяне-Повторно използване-Рециклиране– тази идея е в основата на нашия модел за кръгова икономика. Когато през 1992 г. създадохме концепцията за контейнер за многократна употреба (КМУ), искахме да дадем възможност на нашите партньори да поемат по устойчив път. В сравнение с опаковките за еднократна употреба използването на нашите КМУ генерира до 60% по-малко емисии на CO2 и 86% по-малко твърди отпадъци, като при това се използват 64% по-малко енергия и 80% по-малко вода. И тези цифри не са просто изсмукани от пръстите. Ние проведохме сертифицирани външни оценки на жизнения цикъл на нашите продукти, които осигуряват пълна прозрачност и научна обосновка на нашите икономии.

Елиминиране на отпадъците, максимална ефикасност – това винаги са били нашите принципи.

Сега е време да повишим усилията и да увеличим още повече тези екологични икономии. Нашата мисия е до 2040 г. да се превърнем в бизнес с нулеви нетни емисии. До 2025 г. ще станем въглеродно неутрални в дейността си, ще използваме само възобновяема електроенергия и ще изпращаме нулеви отпадъци на сметищата. Ангажираме се да бъдем кръгов и регенеративен бизнес.

до 0% по-малко CO2

0% по-малко отпадъци

0% по-малко вода

0% по-малко енергия

0% по-малко хранителни отпадъци

Процъфтяващо общество – Да бъдем сила на доброто за нашите хора, партньори и общности

Хората са в основата на нашата стратегия за устойчивост – ние знаем стойността на развитието на силни и устойчиви общности, така че им помагаме по осезаем начин.

Ангажираме се да предлагаме безопасна, приобщаваща и възнаграждаваща среда за нашите хора, в която те могат да реализират най-високия си потенциал, като активно насърчаваме култура на многообразие, оправомощаване и развитие. Вярваме, че многообразието на работната сила е от решаващо значение за стимулиране на иновациите. Като част от нашия ангажимент да направим веригата за доставки на пресни хранителни продукти устойчива, ние разчитаме и на нашите партньори да работят на същите изключително високи нива като нас.

Вярваме, че достъпът до храна е основно човешко право. Ето защо си партнираме с хранителни банки, хуманитарни и социални организации по целия свят, за да подкрепим нуждаещите се и да помогнем за по-нататъшното намаляване на изхвърлянето на храна.

Всичко, което правим, е свързано с предоставянето на решения, които правят веригите за доставка на пресни хранителни продукти по-добри, по-безопасни и по-устойчиви.

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА IFCO

Процъфтяващ бизнес

Увеличаване на ползите за околната среда, които предоставяме във веригата за доставки на пресни продукти на нашите клиенти

Процъфтяваща планета

Постигане на нулеви нетни емисии до 2040 г.

Процъфтяващо общество

40% жени на ръководни позиции до 2025 г.

Прочетете още

Ако имате въпроси относно устойчивото развитие в IFCO, пишете на нашия екип по устойчивост.

Напишете ни

Запознайте се с невероятните ПКМУ на IFCO!

Изпитайте супер устойчивия живот на нашите контейнери.

Ефективни, за многократна употреба, за споделяне: Нашите контейнери предлагат повече, отколкото изглежда на пръв поглед! Всеки тип ПКМУ на IFCO има специални устойчиви характеристики, които спомагат за опазване на околната среда, независимо дали става въпрос за здравата им конструкция, която намалява щетите по продуктите и съответно изхвърлянето на храна, или за спестяващата ресурси възможност за многократна употреба. Всичко това се обединява в IFCO SmartCycle™ – един интелигентен цикъл на дистрибуция, който гарантира екологични практики навсякъде, където се използват нашите ПКМУ. Получете цялата информация за ПКМУ на IFCO, които притежават многобройни устойчиви характеристики, и нека заедно поемем отговорност за околната среда!

Научете повече

Тук са някои статии, които 
може да са Ви интересни

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?