Устойчивостта в IFCO - на централно място в нашите бизнес практики

IFCO е световен лидер в сферата на пластмасовите контейнери за многократна употреба (ПКМУ), които предлагат множество икономически и екологични предимства. Ангажиментът ни към устойчивостта се простира отвъд нашите ПКМУ. Нашата мисия е да управляваме ефикасна и печеливша компания без компромиси с нашите отговорности към околната среда, хората и общностите, с които работим. Поставяме тази визия в центъра на нашите бизнес практики.

В IFCO виждаме устойчивостта като концепция, обхващаща всички наши действия. Рентабилността и моралната отговорност не трябва да се изключват взаимно и ние възнамеряваме да имаме водеща позиция при доказването на това и показването на начина, по който може да се постигне.

Пионери в устойчивостта

IFCO е първата компания в света, която инициира използването на пластмасови контейнери за многократна употреба още в началото на 90-те години, като продължава да прави нововъведения и днес. IFCO SmartCycle™ осигурява екологични практики, вариращи от спестяване на енергия до намаляване на отпадъците и от рециклиране на водата в нашите центрове за измиване до производство на нови контейнери от старите. Устойчивостта е важна за всички нас. Нека опазваме важните неща!

Нашият устойчив подход – трите ключови елемента

Нашият подход към устойчивостта се основава на три стълба:

Околната среда

Опазваме природните ресурси чрез намаляване на отпадъците, емисиите и използването на вода и същевременно подпомагаме клиентите да работят по-екологично

Служителите

Правим възможно за нашите служители да възприемат екологични практики в безопасна работна среда и да подпомагат общностите, в които живеят и работят

Ангажираността

Правим осезаем принос към общностите, в които работим, чрез даряване на парични средства и хиляди ПКМУ на хранителни банки и други благотворителни организации

Как проектираме за кръговата икономика и пълната устойчивост?

Традиционно IFCO винаги е възприемала изцяло принципите на кръговата икономика. Нашият бизнес модел има цялостен поглед върху веригата на доставки на пресни продукти, за да се фокусира върху устойчиви решения за многократна употреба, които са 100% рециклируеми. Ние увеличаваме максимално ефективността и минимизираме както нашия въглероден отпечатък, така и този на нашите клиенти.

Като възприемаме безкрайно по-устойчивата концепция за кръгова икономика на „споделяне-повторна употреба-намаляване на разходите", ние отхвърляме линейните подходи „вземи-направи-отпадък". Когато си партнирате с нас, намалявате отпадъците – хранителни отпадъци, енергийни отпадъци и материални отпадъци.

Транспортирането на вашите пресни продукти в ПКМУ на IFCO има положително въздействие върху околната среда, човешкото здраве и цялостната ви устойчивост. Това е причината да сме предпочитаният партньор за компании, които ценят устойчивостта.

Всички ПКМУ Lift Lock на IFCO в Европа са Cradle to Cradle Certified® Silver

Проектирани, произведени, обединени и рециклирани според най-строгите стандарти за здраве, безопасност и околна среда, всички наши ПКМУ Lift Lock от цялата ни европейска линия – оптимизирани за плодове и зеленчуци, месо и тестени изделия – са Cradle to Cradle Certified® на ниво Silver, което означава, че сега те са първите и единствени ПКМУ за пресни хранителни продукт с този статус.

Какво означава да бъдат Cradle to Cradle Certified? Независимата програма Cradle to Cradle Certified® Products Program е най-съвременният стандарт в света за проектиране и производство на продукти в съответствие с принципите на кръговата икономика. Това е първокласният показател за устойчивост в света и във всички промишлени сектори.

Тази престижна сертифицираща организация оцени положително нашите продуктови стандарти и производствени процеси по пет категории на устойчивост, обхващащи техническото състояние на материалите, повторното използване на материалите, възобновяемата енергия и управлението на въглерода, управлението на водата и социалната справедливост. Като цяло постигнахме ниво Silver.

В категорията за повторно използване на материалите бяхме отличени с оценка Gold.

Като си партнирате с нас и избирате нашите европейски ПКМУ Lift Lock C2C Certified Silver, вие правите най-устойчивия избор за вашите операции по веригата на доставки.

"В стремежа си за по-голяма устойчивост нашият сертификат Cradle to Cradle е горд етап от развитието на IFCO. Той потвърждава, че сме отстояваме позицията си относно устойчивостта и прозрачността във веригата за доставка на храни – и че ние сме правилният партньор, който предоставя възможности на онези оператори, които ценят устойчиви решения."

Опазване на околната среда

ПКМУ и SmartCycle™ на IFCO формират основата на една кръгова икономика, която има предимства за всички – от производителите и търговците на дребно до потребителите и природната среда. SmartCycle™ е усъвършенстван логистичен процес, който IFCO използва за управление на цялата верига на доставки.

Обединеният ресурс от ПКМУ поначало е устойчив, защото позволява споделянето и повторното използване на оборудването. Затова нашите ПКМУ използват по-малко природни ресурси от опаковките за еднократна употреба, опазвайки околната среда. Те се поддържат така, че да имат трайно добри експлоатационни характеристики през целия им срок на живот, и издържат средно по 100 цикъла. Ако въпреки това се счупят, те или се поправят, или се гранулират и преработват за нови ПКМУ, като така се осигурява попадането на по-малко пластмаса в океаните и природната среда.

В сравнение с опаковките за еднократна употреба, ПКМУ на IFCO произвеждат до 60% по-малко емисии на CO2 и 86% по-малко твърди отпадъци, като същевременно се използва 64% по-малко енергия и 80% по-малко вода. Освен това те понижават щетите по продуктите с над 96%, драстично намалявайки загубите на храни.

Намаляване на изхвърлянето на храни

ПКМУ на IFCO постигат драстично намаляване на загубите на храни – има 96% по-малко щети по пресните продукти, опаковани в пластмасов контейнер, в сравнение с опаковките за еднократна употреба. Това е добре както за производителите и търговците на дребно, така и за околната среда!

Освен това пресните храни, транспортирани в ПКМУ на IFCO, остават по-свежи до четири дни по-дълго, съгласно скорошно проучване, проведено за IFCO от Управление на качеството Д-р Липерт. Оптимизираната вентилация и здравият дизайн на нашите ПКМУ допринасят за по-дълъг срок на годност на пресните храни.

Устойчиви предимства за всички, Сертификатът за устойчивост на IFCO за търговци и производители

За да насърчим клиентите ни да последват нашите практики за устойчивост, IFCO въведе годишен сертификат за устойчивост. Ние калкулираме икономиите на енергия и ресурси за всички клиенти и им изпращаме сертификати, засвидетелстващи количествата CO2, вода, енергия, твърди отпадъци и изхвърлени храни, които са спестили чрез използване на ПКМУ на IFCO в тяхната верига на доставки.

По този начин IFCO също допринася за по-екологичния имидж на търговците и производителите. Както супермаркетите, така и производителите намаляват отпадъците през последните години, за да отговорят на притесненията на обществото и да се придържат към новите европейски регламенти. Използвайки нашите ПКМУ, търговците не само печелят от всички горепосочени предимства, но също така превръщат пазаруването на хранителни продукти в устойчиво и осъзнато преживяване за потребителите.

Нашата програма Zero Harm

IFCO участва в продължаваща програма за подобряване, която цели да постигне Zero Harm (нулеви вреди) във всички наши бизнес сфери: околна среда, хора, компания.

Прочетете още

Служителите – устойчивостта започва със самите нас

Какъв по-добър начин да демонстрираме екологичните си постижения по света от примера на собствените ни хора? Всички наши служители са обучени за устойчиви бизнес практики. Например няма да видите чаши, прибори или пластмасови бутилки за еднократна употреба в нашите офиси. Освен това работим усилено за избягване на командировки на далечни разстояния, също както и избягваме ненужното разпечатване.

Също така се грижим за нашите хора чрез последващо образование, обучение и индивидуални планове за развитие.

Придържаме се към най-високите световни стандарти за безопасност на персонала и за многообразие на снабдителите, с гъвкаво локално изпълнение. IFCO поема ангажимент за многообразие в цялата си глобална мрежа от дъщерни дружества. Вярваме, че едно приятно, безопасно, толерантно и многообразно работно място изкарва на преден план най-доброто в нашите служители и дава допълнителен принос към устойчивостта, също както и към IFCO като добре управляван бизнес.

Социална ангажираност: от дарения до доброволческа дейност на служителите

Знаем, че по-добрата верига на доставки е от полза за всички нас. Не само за IFCO и нашите клиенти, но също и за общностите, в които работим. Затова винаги сме участвали в социални и благотворителни инициативи.

За последните десет години IFCO дари над 300.000 ПКМУ на хранителни банки по целия свят. Освен това съфинансираме хладилни бусове, за да помогнем на тези организации да осигурят раздаваната от тях храна да остане свежа. Дъщерните дружества на IFCO често правят парични дарения за местни благотворителни и хуманитарни организации, осигуряващи храна за хора в нужда.

Нашата ангажираност се простира отвъд даряването на парични средства и ПКМУ – ние даваме също и нашето време. Всички наши служители разполагат с три платени дни в годината, които използват за доброволческа дейност в местни организации, като хранителни банки, събирайки или разпределяйки пресни и опаковани хранителни продукти.