Работа в IFCO

Нашата корпоративна култура е в основата на непрекъснатия успех на IFCO. Убедени сме, че нашата корпоративна култура и благоприятна работна среда значително допринасят за мотивацията на нашите служители и дългосрочния успех на компанията.

Нашата плоска организационна структура осигурява отворена и ориентирана към решения комуникация между всички нива. Ръководният ни стил е насочен към постигане на цели и резултати, като същевременно предоставя известна степен на предприемаческа свобода на всеки служител. Вярваме в отворени врати и отворен информационен поток, понеже това позволява на служителите ни да се включват във всички дейности на IFCO.

Като глобална корпорация, на нас ни се налага да мислим и общуваме над езиковите и географски бариери и да насочим стратегиите си подобаващо. Но понеже се стремим да сме успешни на всеки от нашите пазари, ние си поставяме за цел да сме достатъчно гъвкави, за да адаптираме глобалната си стратегия към условията на месните пазарни.

Нашият бизнес модел изисква близки отношения с нашите клиенти и условията на местните пазари. За да отразим това, ние мислим глобално и действаме локално. Ето защо, нашият оперативен персонал обикновено се набира от конкретните държави и региони, в които работим. Благодарение на близкия си контакт с нашите клиенти, служителите ни познават много добре индивидуалните им нужди и тревоги и са запознати с различните култури, характеризиращи отделните пазари. Това тясно взаимодействие с нашите клиенти и средата, в която те оперират, е жизненоважно за нашия дългосрочен успех

Кариера в IFCO

Като доставчик на услуги, мотивацията, предприемаческата нагласа и квалификациите на нашите служители са в основата на настоящия и бъдещия успех на нашата корпорация. Тъй като ръководителите ни участват в нашия успех чрез базирани на работните резултати парични и насърчителни програми, ние създаваме стимул за персонала ни да поема инициативи и отговорности.

Непрекъснатият стремеж за поддържане и подобряване на нашата групова производителност е съществена част от корпоративната ни култура.

Подход, поставящ хората на първо място

Установените процедури и стандарти на IFCO значително надхвърлят текущите регулации и норми. Служителите на IFCO са най-важният фактор за нашия успех. Бизнесите на компанията процъфтяват чрез предлагане на работна среда без дискриминация и предоставяне на конкурентни нива на възнаграждения и надбавки за нашите служители.

Нашите текущи свободни работни места

Винаги сме в търсене на новаторски таланти, които да ни помогнат да продължим да изграждаме връзките си с нашите клиенти. За хората, които споделят нашата страст за промяна на начина, по който пресните продукти се доставят в днешно време, предлагаме наистина вълнуващи кариери.

Разгледайте възможностите, които Ви предлагаме, и ако мислите, че профилът Ви отговаря на нашето търсене, кандидатствайте сега.

Виж всички отворени позиции и Европа, Латинска Америка и Азия

Нашите текущи свободни работни места в Северна Америка

Department

Position

Location

Admin/Facilities

USA - TX - San Antonio - 606

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

COL - Bogota - IFCO

Commercial

BRA - Barueri

Commercial

BRA - Simoes Filho

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Finance

COL - Medellin - IFCO

Finance

BRA - Barueri

Finance

COL - Medellin - IFCO

Sales/Business Development

Germany

Sales/Business Development

USA

Supply Chain

USA - IN - Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

COL - Cali - IFCO

Supply Chain

USA - IN - Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

followNewsletter
Как можем да Ви помогнем днес?